આભને આંબવાના ઓરતા - Abhane Anbavana Orata - Gujarati

આભને આંબવાના ઓરતા

હે મારા અંતરમાં આભને આંબવાના ઓરતા

સૂરજ મલકાતો એની મેડીએ
એના કિરણો છલકાતાં મારી કેડીએ
એના રમણ સારા કામણગારા મારા ચિત્તડાને ચોરતાં

હે મારા અંતરમાં આભને આંબવાના ઓરતા

ધરતીની લીલી લીલી સેજમાં
તુજને જોઉં હું છાયા ને તેજમાં
સાજન તારા શમણાં સારા આ મારા દિલડાંને દોરતાં

હે મારા અંતરમાં આભને આંબવાના ઓરતા


आभने आंबवाना ओरता

हे मारा अंतरमां आभने आंबवाना ओरता

सूरज मलकातो एनी मेडीए
एना किरणो छलकातां मारी केडीए
एना रमण सारा कामणगारा मारा चित्तडाने चोरतां

हे मारा अंतरमां आभने आंबवाना ओरता

धरतीनी लीली लीली सेजमां
तुजने जोउं हुं छाया ने तेजमां
साजन तारा शमणां सारा आ मारा दिलडांने दोरतां

हे मारा अंतरमां आभने आंबवाना ओरता


Abhane Anbavana Orata

He mara antaraman abhane anbavana orata

Suraj malakato eni medie
Ena kirano chhalakatan mari kedie
Ena raman sara kamanagara mara chittadane choratan

He mara antaraman abhane anbavana orata

Dharatini lili lili sejaman
Tujane joun hun chhaya ne tejaman
Sajan tara shamanan sara a mara diladanne doratan

He mara antaraman abhane anbavana orata


Ābhane ānbavānā oratā

He mārā antaramān ābhane ānbavānā oratā

Sūraj malakāto enī meḍīe
Enā kiraṇo chhalakātān mārī keḍīe
Enā ramaṇ sārā kāmaṇagārā mārā chittaḍāne choratān

He mārā antaramān ābhane ānbavānā oratā

Dharatīnī līlī līlī sejamān
Tujane joun hun chhāyā ne tejamān
Sājan tārā shamaṇān sārā ā mārā dilaḍānne doratān

He mārā antaramān ābhane ānbavānā oratā


Source : સ્વરઃ આશા ભોસલે
ગીતઃ બરકત વિરાણી
સંગીતઃ દિલીપ ધોળકીયા
ચિત્રપટઃ જયાપાર્વતી વ્રત (૧૯૮૨)