આજે સવારના બોલ્યો'તો કાગડો - Aje Savarana Bolyo'to Kagado - Gujarati

આજે સવારના બોલ્યો’તો કાગડો

આજે સવારના બોલ્યો’તો કાગડો
આવશે મે’માન કોઈ દેતો’તો વાવડો

ફડક્યું’તું ડાબું મારું અંગ રે
ઘરમાં હું તો એકલી, ઘરમાં હું તો એકલી

માતા પિતા તો ગ્યા’તાં ખેતરની વાડમાં
બેની ને ભાઈ ગ્યા’તાં ભણવા નિશાળમાં

હે… મારા પગમાં મેંદીનો ચડ્યો રંગ રે
ઘરમાં હું તો એકલી, ઘરમાં હું તો એકલી

તેડવાને આજ આવ્યો નણદીનો વીરલો
લીમડાની હેઠે ઢાળ્યો ફળિયામાં ખાટલો

ઘૂમટો તાણીને પાણી લાવતાં મેં માપિયો
ત્રાંસી નજર કરી નાવલિયો ઝાંખિયો

હે… મારા હૈયામાં પ્રેમના તરંગ રે
ઘરમાં હું તો એકલી, ઘરમાં હું તો એકલી

આજે સવારના બોલ્યો’તો કાગડો
આવશે મે’માન કોઈ દેતો’તો વાવડો

ફડક્યું’તું ડાબું મારું અંગ રે
ઘરમાં હું તો એકલી, ઘરમાં હું તો એકલી


आजे सवारना बोल्यो’तो कागडो

आजे सवारना बोल्यो’तो कागडो
आवशे मे’मान कोई देतो’तो वावडो

फडक्युं’तुं डाबुं मारुं अंग रे
घरमां हुं तो एकली, घरमां हुं तो एकली

माता पिता तो ग्या’तां खेतरनी वाडमां
बेनी ने भाई ग्या’तां भणवा निशाळमां

हे… मारा पगमां मेंदीनो चड्यो रंग रे
घरमां हुं तो एकली, घरमां हुं तो एकली

तेडवाने आज आव्यो नणदीनो वीरलो
लीमडानी हेठे ढाळ्यो फळियामां खाटलो

घूमटो ताणीने पाणी लावतां में मापियो
त्रांसी नजर करी नावलियो झांखियो

हे… मारा हैयामां प्रेमना तरंग रे
घरमां हुं तो एकली, घरमां हुं तो एकली

आजे सवारना बोल्यो’तो कागडो
आवशे मे’मान कोई देतो’तो वावडो

फडक्युं’तुं डाबुं मारुं अंग रे
घरमां हुं तो एकली, घरमां हुं तो एकली


Aje Savarana Bolyo’to Kagado

Aje savarana bolyo’to kagado
Avashe me’man koi deto’to vavado

Fadakyun’tun dabun marun anga re
Gharaman hun to ekali, gharaman hun to ekali

Mata pita to gya’tan khetarani vadaman
Beni ne bhai gya’tan bhanava nishalaman

He… mara pagaman mendino chadyo ranga re
Gharaman hun to ekali, gharaman hun to ekali

Tedavane aj avyo nanadino viralo
Limadani hethe dhalyo faliyaman khatalo

Ghumato tanine pani lavatan men mapiyo
Transi najar kari navaliyo zankhiyo

He… Mara haiyaman premana taranga re
Gharaman hun to ekali, gharaman hun to ekali

Aje savarana bolyo’to kagado
Avashe me’man koi deto’to vavado

Fadakyun’tun dabun marun anga re
Gharaman hun to ekali, gharaman hun to ekali


Āje savāranā bolyo’to kāgaḍo

Āje savāranā bolyo’to kāgaḍo
Āvashe me’mān koī deto’to vāvaḍo

Faḍakyun’tun ḍābun mārun anga re
Gharamān hun to ekalī, gharamān hun to ekalī

Mātā pitā to gyā’tān khetaranī vāḍamān
Benī ne bhāī gyā’tān bhaṇavā nishāḷamān

He… mārā pagamān mendīno chaḍyo ranga re
Gharamān hun to ekalī, gharamān hun to ekalī

Teḍavāne āj āvyo naṇadīno vīralo
Līmaḍānī heṭhe ḍhāḷyo faḷiyāmān khāṭalo

Ghūmaṭo tāṇīne pāṇī lāvatān men māpiyo
Trānsī najar karī nāvaliyo zānkhiyo

He… Mārā haiyāmān premanā taranga re
Gharamān hun to ekalī, gharamān hun to ekalī

Āje savāranā bolyo’to kāgaḍo
Āvashe me’mān koī deto’to vāvaḍo

Faḍakyun’tun ḍābun mārun anga re
Gharamān hun to ekalī, gharamān hun to ekalī


Source : સ્વરઃ ઉષા મંગેશકર
રચનાઃ મૂળશંકર વ્યાસ
સંગીતઃ દિલીપ ધોળકીયા