અમે નીકળી નથી શકતા - Ame Nikali Nathi Shakata - Lyrics

અમે નીકળી નથી શકતા

સુંવાળા શ્વેત છળમાંથી અમે નીકળી નથી શકતા
બિડાયેલા કમળમાંથી અમે નીકળી નથી શકતા

સદીઓથી શિલાલેખોના અણઉકેલ્યા છીએ અર્થો
તૂટ્યા અક્ષરના તળમાંથી અમે નીકળી નથી શકતા

નદી સરવર કે દરિયો હો તો નીકળી પાર જઈએ પણ
સૂકી આંખોના જળમાંથી અમે નીકળી નથી શકતા

સમય સાથે કદમ ક્યારેય પણ મળશે નહિ મિત્રો
વીતેલી બે’ક પળમાંથી અમે નીકળી નથી શકતા

ઊભા તૈયાર થઈને રંગમંચે ક્યારના કિન્તુ
પડ્યા પડદાની સળમાંથી અમે નીકળી નથી શકતા

-મનોજ ખંડેરિયા


Ame Nikali Nathi Shakata

Sunval shvet chhalamanthi ame nikali nathi shakata
Bidayel kamalamanthi ame nikali nathi shakata

Sadiothi shilalekhon anaukelya chhie artho
Tutya aksharan talamanthi ame nikali nathi shakata

Nadi saravar ke dariyo ho to nikali par jaie pana
Suki ankhon jalamanthi ame nikali nathi shakata

Samaya sathe kadam kyareya pan malashe nahi mitro
Viteli be’k palamanthi ame nikali nathi shakata

Ubh taiyar thaine rangamanche kyaran kintu
Padya padadani salamanthi ame nikali nathi shakata

-manoj khanderiya

Source: Mavjibhai