અંધશ્રદ્ધા છે આંધળી, વહેમ ને વંટોળે વહે - Andhashraddha Chhe Aandhali, Vahem Ne Vantole Vahe - Lyrics

અંધશ્રદ્ધા છે આંધળી, વહેમ ને વંટોળે વહે

અંધશ્રદ્ધા છે આંધળી, વહેમને વંટોળે વહે;

અતીશ્રદ્ધા છે અવળચંડી, વેવલાપણાંનાં વાવેતર કરે…

યુરોપે અટપટાં યંત્રો શોધી ફીટ કર્યાં ફૅક્ટરીમાં;

આપણે સીદ્ધીયંત્રો બનાવી, ફીટ કર્યાં ફોટામાં.

પશ્ચીમે ઉપગ્રહ બનાવી, ગોઠવી દીધા અંતરીક્ષમાં;

આપણે ગ્રહોના નંગ બનાવી, મઢી દીધા અંગુઠીમાં.

જાપાન વીજાણુ યંત્રો થકી, સમૃદ્ધ બન્યું જગમાં;

આપણે વૈભવલક્ષ્મીનાં વ્રતો કરી, ગરીબી રાખી ઘરમાં.

અમેરીકા વૈજ્ઞાનીક અભીગમથી બળવાન બન્યો વીશ્વમાં;

આપણે ધાર્મીક કર્મકાંડો થકી, કંગાળ બન્યા દેશમાં.

પશ્ચીમે પરીશ્રમ થકી, સ્વર્ગ ઉતાર્યું આ લોકમાં;

આપણે પુજાપાઠ–ભક્તી કરી, સ્વર્ગ રાખ્યું પરલોકમાં.

ઍડવર્ડ જેનરે રસી શોધી, શીતળા નાબુદ કર્યા જગમાં;

આપણે શીતળાનાં મંદીર બાંધી, મુર્ખ ઠર્યા આખા જગમાં.

પર્યાવરણ–પ્રદુષણથી જયારે જગત આખું છે ચીંતામાં;

આપણે વૃક્ષો જંગલો કાપી, લાકડાં ખડક્યાં ચીતામાં…

વાસ્તુશાસ્ત્રનો દંભ ને વળગાડ, લોકોને પીડે આ દેશમાં;

ફાલતુશાસ્ત્ર છે એ, છેતરાશો નહીં, ઠગનારા ઘણા છે આ દેશમાં.

સાયંટીફીકલી બ્લડ ચૅક કરી, ઍંગેજમેન્ટ કરે પશ્ચીમમાં,

સંતાનોને ફસાવી જન્મકુંડળીમાં, લગ્નકુંડાળાં થાય આ દેશમાં.

લસણ–ડુંગળી–બટાકા ખાવાથી પાપ લાગે આ દેશમાં,

આખી ને આખી બેન્ક ખાવા છતાં પાપ ન લાગે આ દેશમાં
– ખીમજી કચ્છી


Andhashraddha Chhe Aandhali, Vahem Ne Vantole Vahe

Andhashraddhā chhe āndhaḷī, vahemane vanṭoḷe vahe;

Atīshraddhā chhe avaḷachanḍī, vevalāpaṇānnān vāvetar kare…

Yurope aṭapaṭān yantro shodhī fīṭ karyān fĕkṭarīmān;

Āpaṇe sīddhīyantro banāvī, fīṭ karyān foṭāmān.

Pashchīme upagrah banāvī, goṭhavī dīdhā antarīkṣhamān;

Āpaṇe grahonā nanga banāvī, maḍhī dīdhā anguṭhīmān.

Jāpān vījāṇu yantro thakī, samṛuddha banyun jagamān;

Āpaṇe vaibhavalakṣhmīnān vrato karī, garībī rākhī gharamān.

Amerīkā vaijnyānīk abhīgamathī baḷavān banyo vīshvamān;

Āpaṇe dhārmīk karmakānḍo thakī, kangāḷ banyā deshamān.

Pashchīme parīshram thakī, svarga utāryun ā lokamān;

Āpaṇe pujāpāṭha–bhaktī karī, svarga rākhyun paralokamān.

Ĕḍavarḍa jenare rasī shodhī, shītaḷā nābud karyā jagamān;

Āpaṇe shītaḷānān mandīr bāndhī, murkha ṭharyā ākhā jagamān.

Paryāvaraṇa–praduṣhaṇathī jayāre jagat ākhun chhe chīntāmān;

Āpaṇe vṛukṣho jangalo kāpī, lākaḍān khaḍakyān chītāmān…

Vāstushāstrano danbha ne vaḷagāḍa, lokone pīḍe ā deshamān;

Fālatushāstra chhe e, chhetarāsho nahīn, ṭhaganārā ghaṇā chhe ā deshamān.

Sāyanṭīfīkalī blaḍ chĕk karī, ĕngejamenṭa kare pashchīmamān,

Santānone fasāvī janmakunḍaḷīmān, lagnakunḍāḷān thāya ā deshamān.

Lasaṇa–ḍungaḷī–baṭākā khāvāthī pāp lāge ā deshamān,

Ākhī ne ākhī benka khāvā chhatān pāp n lāge ā deshamān
– Khīmajī Kachchhī