અશ્રુ એ પુરવાર કરતાં હોય છે - Ashru Ae Purvar Karta Hoy Chhe - Lyrics

અશ્રુ એ પુરવાર કરતાં હોય છે

અશ્રુ એ પુરવાર કરતાં હોય છે,
આંખમાં સાચી સભરતા હોય છે.
કોઈના અનુરોધ પર નિર્ભર નથી,
પુષ્પ આપોઆપ ઝરતાં હોય છે.
છીછરું જળ હોય કે ઊંડો ધરો,
મત્સ્ય સાંગોપાંગ તરતાં હોય છે.
જે નથી ચાલી શક્યા મંઝિલ તરફ,
હસ્તરેખામાં વિચરતા હોય છે.
ઊર્ધ્વતા બસ હોય છે શિખરો સુધી,
સૌ પછી નીચે ઉતરતાં હોય છે.
– કુમાર જૈમિની શાસ્ત્રી


Ashru Ae Purvar Karta Hoy Chhe

Ashru e puravār karatān hoya chhe,
Ānkhamān sāchī sabharatā hoya chhe. Koīnā anurodh par nirbhar nathī,
Puṣhpa āpoāp zaratān hoya chhe. Chhīchharun jaḷ hoya ke ūnḍo dharo,
Matsya sāngopānga taratān hoya chhe. Je nathī chālī shakyā manzil tarafa,
Hastarekhāmān vicharatā hoya chhe. Ūrdhvatā bas hoya chhe shikharo sudhī,
Sau pachhī nīche utaratān hoya chhe.
– Kumār Jaiminī Shāstrī