અટકાવ તું ભલે ને તો પણ ધરાર થાશે - Atkav Tu Bhale Ne To Pan Dharar Thāshe - Lyrics

અટકાવ તું ભલે ને તો પણ ધરાર થાશે

અટકાવ તું ભલે ને તો પણ ધરાર થાશે
આંખોની જેલ તોડી આંસુ ફરાર થાશે
અહીંયા તો દિવસે પણ અંધારપટ છવાયું
કોઈ કહો ખરેખર ક્યારે સવાર થાશે?
સમજાવ સ્હેજ એને છેટા રહે નહીંતર
તારા વિચાર મારા હાથેથી ઠાર થાશે
વૃક્ષોની જેમ જીવન જીવવાનું છે, અડીખમ
વરસાદ, ટાઢ, તડકો સઘળુ પસાર થાશે
પંખીની જેમ હું પણ બેસીશ એની માથે
સંજોગ જ્યારે જ્યારે વીજળીનો તાર થાશે
– કુલદીપ કારિયા


Atkav Tu Bhale Ne To Pan Dharar Thāshe

Aṭakāv tun bhale ne to paṇ dharār thāshe
Ānkhonī jel toḍī ānsu farār thāshe
Ahīnyā to divase paṇ andhārapaṭ chhavāyun
Koī kaho kharekhar kyāre savār thāshe? Samajāv shej ene chheṭā rahe nahīntara
Tārā vichār mārā hāthethī ṭhār thāshe
Vṛukṣhonī jem jīvan jīvavānun chhe, aḍīkhama
Varasāda, ṭāḍha, taḍako saghaḷu pasār thāshe
Pankhīnī jem hun paṇ besīsh enī māthe
Sanjog jyāre jyāre vījaḷīno tār thāshe
– Kuladīp Kāriyā