ભૂલાતી નથી - Bhulati Nathi - Gujarati

ભૂલાતી નથી

ભૂલાતી નથી એ સુખી જિંદગીને
હંમેશા હતી જ્યાં ખુશી જિંદગીને

ખુશી જિંદગી બાળપણમાં ગુજારી
જુવાનીએ કીધી દુઃખી જિંદગીને

મળે વૃદ્ધપણું ત્યારે પસ્તાવો થાયે
દુઃખોમાં ગુજારે રડી જિંદગીને

કર સતસમાગમ તો જીવન સુધરશે
દુઆઓ મળે છે ભલી જિંદગીને

કીધો બોધ સત્તારશાહ સદગુરૂએ
કૃપા મુજ પ્રભુની મળી જિંદગીને


भूलाती नथी

भूलाती नथी ए सुखी जिंदगीने
हंमेशा हती ज्यां खुशी जिंदगीने

खुशी जिंदगी बाळपणमां गुजारी
जुवानीए कीधी दुःखी जिंदगीने

मळे वृद्धपणुं त्यारे पस्तावो थाये
दुःखोमां गुजारे रडी जिंदगीने

कर सतसमागम तो जीवन सुधरशे
दुआओ मळे छे भली जिंदगीने

कीधो बोध सत्तारशाह सदगुरूए
कृपा मुज प्रभुनी मळी जिंदगीने


Bhulati Nathi

Bhulati nathi e sukhi jindagine
Hanmesha hati jyan khushi jindagine

Khushi jindagi balapanaman gujari
Juvanie kidhi duahkhi jindagine

Male vruddhapanun tyare pastavo thaye
Duahkhoman gujare radi jindagine

Kar satasamagam to jivan sudharashe
Duao male chhe bhali jindagine

Kidho bod sattarashah sadagurue
Krupa muj prabhuni mali jindagine


Bhūlātī nathī

Bhūlātī nathī e sukhī jindagīne
Hanmeshā hatī jyān khushī jindagīne

Khushī jindagī bāḷapaṇamān gujārī
Juvānīe kīdhī duahkhī jindagīne

Maḷe vṛuddhapaṇun tyāre pastāvo thāye
Duahkhomān gujāre raḍī jindagīne

Kar satasamāgam to jīvan sudharashe
Duāo maḷe chhe bhalī jindagīne

Kīdho boḍ sattārashāh sadagurūe
Kṛupā muj prabhunī maḷī jindagīne


Source : રચના, સ્વર અને સ્વરાંકનઃ
નારાયણસ્વામી