ચલ મન મુંબઈનગરી - Chal Man Munbainagari - Lyrics

ચલ મન મુંબઈનગરી

ચલ મન મુંબઈનગરી,
જોવા પુચ્છ વિનાની મગરી!

જ્યાં માનવ સૌ ચિત્રો જેવાં,
વગર પિછાને મિત્રો જેવાં;
નહીં પેટી નહીં બિસ્ત્રો લેવાં,
આ તીરથની જાત્રા છે ના અઘરી!

ચલ મન મુંબઈનગરી

સિમેન્ટ, કોંક્રીટ, કાચ, શિલા,
તાર, બોલ્ટ, રિવેટ, સ્ક્રૂ, ખીલા;
ઈન્દ્રજાળની ભૂલવે લીલા,
એવી આ સૌ સ્વર્ગતણી સામગ્રી!

ચલ મન મુંબઈનગરી

રસ્તે રસ્તે ઊગે ઘાસ,
કે પરવાળા બાંધે વાસ,
તે પ્હેલાં જોવાની આશ,
હોય તને તો કાળ રહ્યો છે કગરી!

ચલ મન મુંબઈનગરી

-નિરંજન ભગત


Chal Man Munbainagari

chal man munbainagari,
Jov puchchha vinani magari!

Jyan manav sau chitro jevan,
Vagar pichhane mitro jevan;
Nahin peti nahin bistro levan,
A tirathani jatra chhe n aghari!

Chal man munbainagari

Simenṭa, konkriṭa, kacha, shila,
Tara, bolṭa, riveṭa, skru, khila;
Indrajalani bhulave lila,
Evi a sau swargatani samagri!

Chal man munbainagari

Raste raste uge ghasa,
Ke paraval bandhe vasa,
Te phelan jovani asha,
Hoya tane to kal rahyo chhe kagari!

Chal man munbainagari

-niranjan bhagata

Source: Mavjibhai