ચાલને ચૈત્રની ચાંદની રાતમાં - Chalane Chaitrani Chandani Rataman - Lyrics

ચાલને ચૈત્રની ચાંદની રાતમાં

ચાલને ચૈત્રની ચાંદની રાતમાં ચાલીએ
લહરી ઢળકી જતી
વનવનોની કુસુમ સૌરભે મત્ત છલકી જતી
દઈ નિમંત્રણ અમસ્તી જ મલકી જતી
સ્વૈર પથ એહનો ઝાલીએ

ચાલીએ ચાલીએ
ચાલીએ ચાલીએ ચાલીએ
ચાલને ચૈત્રની ચાંદની રાતમાં ચાલીએ

વિરહ સંત્રપ્ત ઉર પર સરે મિલનનો
સ્પર્શ સુકુમાર એવો ઝરે નભ થકી ચંદ્રનો
કૌમુદીરસ અહો
અવનિના ગ્રીષ્મ હૈયા પરે પ્રસરી કેવો રહ્યો
ચંદ્રશાળા ભરી ઊછળે આંગણામાં ઢળે
પેલી કેડી પરે
લલિત વનદેવી સેંથા પરે ઝગમગે
દૂર સરવર પટે
મંદ જળના તરંગો પરે તગતગે
અધિક ઉજ્જ્વળ કરંતો જ
તુજ ભાલને ગાલને
સોમ એ હૃદયભર પી ઘડી મ્હાલીએ

ચાલીએ ચાલીએ
ચાલીએ ચાલીએ ચાલીએ
ચાલને ચૈત્રની ચાંદની રાતમાં ચાલીએ

-ઉમાશંકર જોશી


Chalane Chaitrani Chandani Rataman

Chalane chaitrani chandani rataman chalie
Lahari dhalaki jati
Vanavanoni kusum saurabhe matṭa chhalaki jati
Dai nimantran amasti j malaki jati
Svair path ehano zalie

Chalie chalie
Chalie chalie chalie
Chalane chaitrani chandani rataman chalie

Virah santrapṭa ur par sare milanano
Sparsha sukumar evo zare nabh thaki chandrano
Kaumudiras aho
Avanin grishma haiya pare prasari kevo rahyo
Chandrashal bhari uchhale anganaman dhale
Peli kedi pare
Lalit vanadevi sentha pare zagamage
Dur saravar pate
Manda jalan tarango pare tagatage
Adhik ujjval karanto ja
Tuj bhalane galane
Som e hrudayabhar pi ghadi mhalie

Chalie chalie
Chalie chalie chalie
Chalane chaitrani chandani rataman chalie

-Umashankar Joshi