છેલ્લો કટોરો ઝેરનો - Chhello Katoro Zerano - Lyrics

છેલ્લો કટોરો ઝેરનો

(ગોળમેજી પરિષદમાં જતી વખતે)

છેલ્લો કટોરો ઝેરનો આ પી જજો બાપુ
સાગર પીનારા અંજલિ નવ ઢોળજો બાપુ

અણખૂટ વિશ્વાસે વહ્યું જીવન તમારું
ધૂર્તો દગલબાજો થકી પડિયું પનારું
શત્રુ તણે ખોળે ઢળી સુખથી સુનારું

આ આખરી ઓશિકડે શિર સોંપવું બાપુ
કાપે ગર્દન ભલે રિપુ મન માપવું બાપુ

છેલ્લો કટોરો ઝેરનો આ પી જજો બાપુ
સાગર પીનારા અંજલિ નવ ઢોળજો બાપુ

સુર અસુરના આ નવયુગી ઉદધિ વલોણે
શી છે ગતાગમ રત્નના કામી જનોને
તું વિના શંભુ કોણ પીશે ઝેર દોણે

હૈયા લગી ગળવા ઝટ જાઓ રે બાપુ
ઓ સૌમ્ય-રૌદ્ર કરાલ-કોમલ જાઓ રે બાપુ

છેલ્લો કટોરો ઝેરનો આ પી જજો બાપુ
સાગર પીનારા અંજલિ નવ ઢોળજો બાપુ

જગ મારશે મેંણા ન આવ્યો આત્મજ્ઞાની
ના’વ્યો ગુમાની પોલ પોતાની પિછાની
જગપ્રેમી જોયો દાઝ દુનિયાની ન જાણી

આજાર માનવજાત આકુળ થઈ રહી બાપુ
તારી તબીબી કાજ એ તલખી રહી બાપુ

છેલ્લો કટોરો ઝેરનો આ પી જજો બાપુ
સાગર પીનારા અંજલિ નવ ઢોળજો બાપુ

જા બાપ માતેલ આખલાને નાથવાને
જા વિશ્વહત્યા ઉપરે જળ છાંટવાને
જા સાત સાગર પાર સેતુ બાંધવાને

ઘનઘોર વનની વાટને અજવાળતો બાપુ
વિકરાળ કેસરિયાળને પંપાળતો બાપુ

ચાલ્યો જજે તુજ ભોમિયો ભગવાન છે બાપુ
છેલ્લો કટોરો ઝેરનો પી આવજે બાપુ

-ઝવેરચંદ મેઘાણી


Chhello Katoro Zerano

(golameji parishadaman jati vakhate)

Chhello katoro zerano a pi jajo bapu
Sagar pinar anjali nav dholajo bapu

Anakhut vishvase vahyun jivan tamarun
Dhurto dagalabajo thaki padiyun panarun
Shatru tane khole dhali sukhathi sunarun

A akhari oshikade shir sonpavun bapu
Kape gardan bhale ripu man mapavun bapu

Chhello katoro zerano a pi jajo bapu
Sagar pinar anjali nav dholajo bapu

Sur asuran a navayugi udadhi valone
Shi chhe gatagam ratnan kami janone
Tun vin shanbhu kon pishe zer done

Haiya lagi galav zat jao re bapu
O saumya-raudra karala-komal jao re bapu

Chhello katoro zerano a pi jajo bapu
Sagar pinar anjali nav dholajo bapu

Jag marashe menna n avyo atmagnani
Na’vyo gumani pol potani pichhani
Jagapremi joyo daz duniyani n jani

Ajar manavajat akul thai rahi bapu
Tari tabibi kaj e talakhi rahi bapu

Chhello katoro zerano a pi jajo bapu
Sagar pinar anjali nav dholajo bapu

J bap matel akhalane nathavane
J vishvahatya upare jal chhanṭavane
J sat sagar par setu bandhavane

Ghanaghor vanani vaṭane ajavalato bapu
Vikaral kesariyalane panpalato bapu

Chalyo jaje tuj bhomiyo bhagavan chhe bapu
Chhello katoro zerano pi avaje bapu

-zaverachanda meghani

Source: Mavjibhai