ધન્ય ધન્ય સૌરાષ્ટ્ર ધરા - Dhanya Dhanya Saurashtra Dhara - Gujarati

ધન્ય ધન્ય સૌરાષ્ટ્ર ધરા

(દુહા)

નેક, ટેક અને ધરમની જ રે અને વળી પાણે પાણે વાત
ઈ તો સંત ને શૂરાના બેસણાં અમ ધરતીની અમીરાત

હે… ધન દામોકુંડ રેવતી અને ધન ધન તીરથ ધામ
ધન મંદિર ધન માળીયા હે ઓલું ધન ગોકુળીયું ગામ

શાર્દૂલ કેરા સાદથી જ રે અને ઓલી ગહકે ગહકે મોરાંય ગીર
નીજ પહાડા પર સર પ્રાછટે એમ મારો ધન નાદે વનવીર

મનહર મુખે માનુની અને ગુણિયલ જાત ગંભીર
ઈણ કુંખે નર નીપજે ઓલા વંકડ મૂછા વીર

(છંદ)

સ્નેહ, હેત ને કરુણાના જ્યાં કલ કલ ઝરણાં હાસ્ય કરે
પ્રીત પાલવડે રોજ પાળીયે સિંદૂર વરણી સાંજ ઢળે

ખમીરવંત ઘોડાં ખરતાડે ને પડઘમની જ્યાં થાપ પડી
ધન્ય ધન્ય સૌરાષ્ટ્ર ધરા તારી આભે કીર્તિ ધજા અડી
રે… તારી આભે કીર્તિ ધજા અડી

શિર પર પગલાં સતી સંતનાં જતી કેડી જંગલ વીંધી
વળી આંગળી ઘર પર પાછી મહા ધરમ મારગ ચીંધી

સત્ય ધરમ કાજે શૂરવીરની ખેધીલી તેગો ખખડી
ધન્ય ધન્ય સૌરાષ્ટ્ર ધરા તારી આભે કીર્તિ ધજા અડી
રે… તારી આભે કીર્તિ ધજા અડી


धन्य धन्य सौराष्ट्र धरा

(दुहा)

नेक, टेक अने धरमनी ज रे अने वळी पाणे पाणे वात
ई तो संत ने शूराना बेसणां अम धरतीनी अमीरात

हे… धन दामोकुंड रेवती अने धन धन तीरथ धाम
धन मंदिर धन माळीया हे ओलुं धन गोकुळीयुं गाम

शार्दूल केरा सादथी ज रे अने ओली गहके गहके मोरांय गीर
नीज पहाडा पर सर प्राछटे एम मारो धन नादे वनवीर

मनहर मुखे मानुनी अने गुणियल जात गंभीर
ईण कुंखे नर नीपजे ओला वंकड मूछा वीर

(छंद)

स्नेह, हेत ने करुणाना ज्यां कल कल झरणां हास्य करे
प्रीत पालवडे रोज पाळीये सिंदूर वरणी सांज ढळे

खमीरवंत घोडां खरताडे ने पडघमनी ज्यां थाप पडी
धन्य धन्य सौराष्ट्र धरा तारी आभे कीर्ति धजा अडी
रे… तारी आभे कीर्ति धजा अडी

शिर पर पगलां सती संतनां जती केडी जंगल वींधी
वळी आंगळी घर पर पाछी महा धरम मारग चींधी

सत्य धरम काजे शूरवीरनी खेधीली तेगो खखडी
धन्य धन्य सौराष्ट्र धरा तारी आभे कीर्ति धजा अडी
रे… तारी आभे कीर्ति धजा अडी


Dhanya Dhanya Saurashtra Dhara

(duha)

Neka, tek ane dharamani j re ane vali pane pane vata
I to santa ne shurana besanan am dharatini amirata

He… dhan damokunda revati ane dhan dhan tirath dhama
Dhan mandir dhan maliya he olun dhan gokuliyun gama

Shardul kera sadathi j re ane oli gahake gahake moranya gira
Nij pahada par sar prachhate em maro dhan nade vanavira

Manahar mukhe manuni ane guniyal jat ganbhira
In kunkhe nar nipaje ola vankad muchha vira

(chhanda)

Sneha, het ne karunana jyan kal kal zaranan hasya kare
Prit palavade roj paliye sindur varani sanja dhale

Khamiravanta ghodan kharatade ne padaghamani jyan thap padi
Dhanya dhanya saurashtra dhara tari abhe kirti dhaja adi
re… Tari abhe kirti dhaja adi

Shir par pagalan sati santanan jati kedi jangal vindhi
Vali angali ghar par pachhi maha dharam marag chindhi

Satya dharam kaje shuravirani khedhili tego khakhadi
Dhanya dhanya saurashtra dhara tari abhe kirti dhaja adi
re… Tari abhe kirti dhaja adi


Dhanya dhanya saurāṣhṭra dharā

(duhā)

Neka, ṭek ane dharamanī j re ane vaḷī pāṇe pāṇe vāta
Ī to santa ne shūrānā besaṇān am dharatīnī amīrāta

He… dhan dāmokunḍa revatī ane dhan dhan tīrath dhāma
Dhan mandir dhan māḷīyā he olun dhan gokuḷīyun gāma

Shārdūl kerā sādathī j re ane olī gahake gahake morānya gīra
Nīj pahāḍā par sar prāchhaṭe em māro dhan nāde vanavīra

Manahar mukhe mānunī ane guṇiyal jāt ganbhīra
Īṇ kunkhe nar nīpaje olā vankaḍ mūchhā vīra

(chhanda)

Sneha, het ne karuṇānā jyān kal kal zaraṇān hāsya kare
Prīt pālavaḍe roj pāḷīye sindūr varaṇī sānja ḍhaḷe

Khamīravanta ghoḍān kharatāḍe ne paḍaghamanī jyān thāp paḍī
Dhanya dhanya saurāṣhṭra dharā tārī ābhe kīrti dhajā aḍī
re… Tārī ābhe kīrti dhajā aḍī

Shir par pagalān satī santanān jatī keḍī jangal vīndhī
Vaḷī āngaḷī ghar par pāchhī mahā dharam mārag chīndhī

Satya dharam kāje shūravīranī khedhīlī tego khakhaḍī
Dhanya dhanya saurāṣhṭra dharā tārī ābhe kīrti dhajā aḍī
re… Tārī ābhe kīrti dhajā aḍī


Source : સ્વરઃ કવિ દાદ, હરિભાઈ રાજગુરુ અને સાથીદારો
રચનાઃ કવિ દાદ
સંગીતઃ કાંતિ સોનછત્રા
ચિત્રપટઃ લાખા લોયણ (૧૯૭૫)