એ તે કેવો ગુજરાતી - E Te Kevo Gujarati - Lyrics

એ તે કેવો ગુજરાતી

એ તે કેવો ગુજરાતી
જે હો કેવળ ગુજરાતી

હિન્દભૂમિના નામે જેની ઊછળે ના છાતી
મહારાષ્ટ્ર દ્રવિડ બંગાળ બિહાર બધે અનુકૂલ
જ્યાં પગ મૂકે ત્યાંનો થઈને રોપાયે દ્રઢમૂલ

સેવા સુવાસ જેની ખ્યાતિ
તે જ બસ નખશીખ ગુજરાતી

ના ના તે નહિ ગુજરાતી જે હો કેવળ ગુજરાતી
એ તે કેવો ગુજરાતી જે હો કેવળ ગુજરાતી

ભારતભક્તિ દેશવિદેશ
ન જેની ઊભરાતી
એ તે કેવો ગુજરાતી

સાગરપાર આફ્રિકા એડન લંકા સિંગાપુર
મોરિશ્યસ ફિજી ન્યૂઝિલેન્ડ જાપાન બ્રિટન અતિ દૂર

કાર્ય કૌશલ આતિથ્ય સુહાતી
બધે ઉર-મઢૂલીઓ ગુજરાતી

તે નહિ નહિ જ ગુજરાતી
જે હો કેવળ ગુજરાતી એ તે કેવો ગુજરાતી
હિન્દભૂમિના નામે જેની ઊછળે ના છાતી

ભારતભક્તિ દેશવિદેશ
ન જેની ઊભરાતી
એ તે કેવો ગુજરાતી

-ઉમાશંકર જોશી


E Te Kevo Gujarati

E te kevo gujarati
Je ho keval gujarati

Hindabhumin name jeni uchhale n chhati
Maharashtra dravid bangal bihar badhe anukula
Jyan pag muke tyanno thaine ropaye dradhamula

Sev suvas jeni khyati
Te j bas nakhashikh gujarati

N n te nahi gujarati je ho keval gujarati
E te kevo gujarati je ho keval gujarati

Bharatabhakti deshavidesha
N jeni ubharati
E te kevo gujarati

Sagarapar afrik edan lanka singapura
Morishyas fiji nyuzilenda japan briṭan ati dura

Karya kaushal atithya suhati
Badhe ura-madhulio gujarati

Te nahi nahi j gujarati
Je ho keval gujarati e te kevo gujarati
Hindabhumin name jeni uchhale n chhati

Bharatabhakti deshavidesha
N jeni ubharati
E te kevo gujarati

-umashankar joshi

Source: Mavjibhai