એક દિન આંસુ ભીનાં રે - Ek Din Ansu Bhinan Re - Lyrics

એક દિન આંસુ ભીનાં રે

એક દિન આંસુ ભીનાં રે
હરિનાં લોચનિયાં મેં દીઠાં

પચરંગી ઓચ્છવ ઊછળ્યો’તો અન્નકૂટની વેળા
ચાંદીની ચાખડીએ ચડીને ભક્ત થયા’તા ભેળા
શંખ ઘોરતા ઘંટ ગુંજતા ઝાલરું ઝણઝણતી
શતશગ કંચન આરતી હરિવર સન્મુખ નર્તન્તી
દરિદ્ર દુર્બળ દીન અછૂતો અન્ન વિના અડવડતા
દેવદ્વારની બહાર ભટકતા ટુકડા કાજ ટળવળતા

તે દિન આંસુ ભીનાં રે
હરિનાં લોચનિયાં મેં દીઠાં

લગ્નવેદીએ પાવક પ્રજળ્યો’તો વિપ્ર વેદ ઉચ્ચરતા
સાજન મા’જન મૂછ મરડતા પોરસફૂલ્યા ફરતા
જીર્ણ અજીઠું પામર ફિક્કું માનવપ્રેત સમાણું
કૃપણ કલેવર કોડભર્યું જ્યાં માંડવડે ખડકાણું
બ્રાહ્મણ વચને સૂરજ સાખે કોમળ કળી ત્યાં આણી
ભાવિની મનહર પ્રતિમાની જે દિન ઘોર ખોદાણી

તે દિન આંસુ ભીનાં રે
હરિનાં લોચનિયાં મેં દીઠાં

ભય થરથરતા ખેડૂત ફરતા શરીફ ડાકુ વીંટાયા
વરુનાં ધાડાં મૃત ઘેટાની માંસ લાલચે ધાયાં
થેલી ખડિયા ઝોળી તિજોરી સૌ ભરચક ભરાણાં
કાળી મજૂરીના કરતલને બે ટંક પુગ્યા ન દાણાં
ધીંગા ઢગલા ધાન્ય તણા સો સુસ્તો માંહી તણાણા
રંક ખેડુનાં રુધિરે ખરડ્યાં જે દિન ખળાં ખવાણાં

તે દિન આંસુ ભીનાં રે
હરિનાં લોચનિયાં મેં દીઠાં

હૂંફાળા રાજવી ભવનોથી મમત-અઘોર નશામાં
ખુદમતલબિયા મુત્સદીઓએ દીધાં જુદ્ધ-દદામા
જલથલનભ સૌ ઘોર અગનની ઝાળમહીં ઝડપાયા
માનવી માનવીનાં ખૂન પીવા ધાયા થઈ હડકાયા
નવસર્જનના સ્વપ્નસંગી ઉર ઉછરંગે ઊભરાણાં
લખલખ નિર્મલ નવલકિશોરો ખાઈઓમાં ખોવાણાં

તે દિન આંસુ ભીનાં રે
હરિનાં લોચનિયાં મેં દીઠાં

ખીલું ખીલું કરતાં માસૂમ ગુલ શિક્ષકને સોંપાણાં
કારાગાર સમી શાળાના કાઠ ઉપર ખડકાણાં
વસંત વર્ષા ગ્રીષ્મ શરદના ભેદ બધાય ભુલાણાં
જીવનમોદ તણાં લઘુતમમાં પ્રગતિપદ છેદાણાં
હર્ષઝરણ લાખો હૈયામાં ઝબક્યાં ત્યાં જ ઝલાણાં
લાખ ગુલાબી સ્મિત ભાવિનાં વણવિકસ્યાં જ સુકાણાં

તે દિન આંસુ ભીનાં રે
હરિનાં લોચનિયાં મેં દીઠાં

-કરસનદાસ માણેક


Ek Din Ansu Bhinan Re

Ek din ansu bhinan re
harinan lochaniyan men dithan

Pacharangi ochchhav uchhalyo’to annakuṭani vela
Chandini chakhadie chadine bhakṭa thaya’t bhela
Shankha ghorat ghanṭa gunjat zalarun zanazanati
Shatashag kanchan arati harivar sanmukh nartanti
Daridra durbal din achhuto anna vin adavadata
Devadvarani bahar bhaṭakat tukad kaj ṭalavalata

Te din ansu bhinan re
harinan lochaniyan men dithan

Lagnavedie pavak prajalyo’to vipra ved uchcharata
Sajan ma’jan muchh maradat porasafulya farata
Jirna ajithun pamar fikkun manavapret samanun
Krupan kalevar kodabharyun jyan mandavade khadakanun
Brahman vachane suraj sakhe komal kali tyan ani
Bhavini manahar pratimani je din ghor khodani

Te din ansu bhinan re
harinan lochaniyan men dithan

Bhaya tharatharat khedut farat sharif daku vintaya
Varunan dhadan mrut ghetani mansa lalache dhayan
Theli khadiya zoli tijori sau bharachak bharanan
Kali majurin karatalane be tanka pugya n danan
Dhinga dhagal dhanya tan so susto manhi tanana
Ranka khedunan rudhire kharadyan je din khalan khavanan

Te din ansu bhinan re
harinan lochaniyan men dithan

Hunfal rajavi bhavanothi mamata-aghor nashaman
Khudamatalabiya mutsadioe didhan juddha-dadama
Jalathalanabh sau ghor aganani zalamahin zadapaya
Manavi manavinan khun piv dhaya thai hadakaya
Navasarjanan swapnasangi ur uchharange ubharanan
Lakhalakh nirmal navalakishoro khaioman khovanan

Te din ansu bhinan re
harinan lochaniyan men dithan

Khilun khilun karatan masum gul shikshakane sonpanan
Karagar sami shalan kath upar khadakanan
Vasanṭa varsha grishma sharadan bhed badhaya bhulanan
Jivanamod tanan laghutamaman pragatipad chhedanan
Harshazaran lakho haiyaman zabakyan tyan j zalanan
Lakh gulabi smit bhavinan vanavikasyan j sukanan

Te din ansu bhinan re
harinan lochaniyan men dithan

-karasanadas maneka

Source: Mavjibhai