એક પડછયો અને - Ek Padchhayo Ane - Lyrics

એક પડછયો અને

એક પડછયો અને –
વહેમ પણ કેવો અને –

આંખથી મોતી ઝર્યા ,
ખ્વાબમાં દરિયો અને –

મેં કહ્યું સોનું હતું ,
એ કરે તડકો અને –

કેટલા વરસો થયાં,
એજ છે રસ્તો અને –

યાદ છે એના વિશે,
એ બધી ખુશ્બો અને –
– કૈલાસ પંડિત


Ek Padchhayo Ane

Ek paḍachhayo ane –
Vahem paṇ kevo ane –

Ānkhathī motī zaryā ,
Khvābamān dariyo ane –

Men kahyun sonun hatun ,
E kare taḍako ane –

Keṭalā varaso thayān,
Ej chhe rasto ane –

Yād chhe enā vishe,
E badhī khushbo ane –
– Kailās Panḍita