ગારુડી ધર્મતર્કટ તણા - Garudi Dharmatarkat Tana - Lyrics

ગારુડી ધર્મતર્કટ તણા

અમે પ્રેમિકો હાડપિંજર તણા
પૂજારી સડેલા ક્લેવર તણા

         અમે માનવીને પશુ સમ નચવીએ
         પ્રભુ શબ્દ બોલીને પંખી પઢવીએ
         પૂરી અંધને સ્વર્ગ ચાવી અપવીએ

 અમે ગારુડી ધર્મતર્કટ તણા
 મદારી ખરા લોકમર્કટ તણા

         અમે દેવમૂર્તિની માંડી દુકાનો
         કિફાયત દરે વેચીએ બ્રહ્મજ્ઞાનો
         પ્રભુધામ કેરા ઉડવીએ વિમાનો

 અમે પાવકો પાપગામી તણા
 પ્રવાહો રૂડા પુણ્ય ગંગા તણા

         અમે ભોગના પૂતળાં તોયે ત્યાગી
         છીએ રાગમાં રક્ત તોયે વિરાગી
         સદા જળકમળવત્ અદોષ અદાગી

 અમે દીવડાં દિવ્યજ્યોતિ તણા
 શરણધામ માનવફુદાઓ તણા

         અમારી બધી લાલસાઓની તૃપ્તિ
         થકી પામરો મેળવો સદા મુક્તિ
         સમર્પણ મહીં માનજો સાચી ભક્તિ

 અમે તો ખપર વાસનાઓ તણા
 ભ્રમર અંધશ્રદ્ધાની બાંગો તણા

         શ્રીમંતો સ્ત્રીઓ વહેમીઓના બનેલા
         ઊભા જો અમારા અડગ કોટકિલ્લા
         વૃથા છે સુવિદ્યા તણા સર્વ હલ્લા

 અમે શત્રુઓ બુદ્ધિના સત્યના
 અચલ થાંભલા દેશદાસત્વના

    -ઝવેરચંદ મેઘાણી

Garudi Dharmatarkat Tana

Ame premiko hadapinjar tana
pujari sadel klevar tana

         ame manavine pashu sam nachavie
         prabhu shabda boline pankhi padhavie
         puri andhane swarga chavi apavie

 ame garudi dharmatarkat tana
 madari khar lokamarkat tana

         ame devamurtini mandi dukano
         kifayat dare vechie brahmagnano
         prabhudham ker udavie vimano

 ame pavako papagami tana
 pravaho rud punya ganga tana

         ame bhogan putalan toye tyagi
         chhie ragaman rakṭa toye viragi
         sad jalakamalavat adosh adagi

 ame divadan divyajyoti tana
 sharanadham manavafudao tana

         amari badhi lalasaoni trupti
         thaki pamaro melavo sad mukti
         samarpan mahin manajo sachi bhakti

 ame to khapar vasanao tana
 bhramar andhashraddhani bango tana

         shrimanto strio vahemion banela
         ubh jo amar adag koṭakilla
         vruth chhe suvidya tan sarva halla

 ame shatruo buddhin satyana
 achal thanbhal deshadasatvana

    -zaverachanda meghani

Source: Mavjibhai