હજારો વર્ષની જૂની - Hajaro Varshani Juni - Lyrics

હજારો વર્ષની જૂની

હજારો વર્ષની જૂની અમારી વેદના;
કલેજાં ચીરતી કંપાવતી અમ ભયકથા;
મરેલાંનાં રુધિર ને જીવતાંનાં આંસુડાં;
સમર્પણ એ સહુ તારે કદમ, પ્યારા પ્રભુ!

અમારા યજ્ઞનો છેલ્લો બલિ: આમીન કે’જે!
ગુમાવેલી અમે સ્વાધીનતા તું ફરી દેજે!
વધારે મૂલ લેવાં હોય તોયે માગી લેજે!
અમારા આખરી સંગ્રામમાં સાથે જ રે’જે!

પ્રભુજી! પેખજો આ છે અમારું યુદ્ધ છેલ્લું,
બતાવો હોય જો કારણ અમારું લેશ મેલું -
અમારાં આંસુડાં ને લોહીની ધારે ધુએલું!
દુવા માગી રહ્યું, જો, સૈન્ય અમ તત્પર ઊભેલું!

નથી જાણ્યું અમારે પંથ શી આફત ખડી છે,
ખબર છે આટલી કે માતની હાકલ પડી છે;
જીવે મા માવડી એ કાજ મરવાની ઘડી છે:
ફિકર શી જ્યાં લગી તારી અમો પર આંખડી છે?

જુઓ આ, તાત! ખુલ્લાં મૂકિયાં અંતર અમારાં,
જુઓ, હર જખ્મથી ઝરતી હજારો રક્તધારા,
જુઓ, છાના જલે અન્યાયના અગ્નિ-ધખારા:
સમર્પણ હો, સમર્પણ હો તને એ સર્વ, પ્યારા!

ભલે હો રાત કાળી - આપ દીવો લૈ ઊભા જો!
ભલે રણમાં પથારી-આપ છેલ્લાં નીર પાજો!
લડન્તાને મહા રણખંજરીના ઘોષ ગાજો!
મરન્તાને મધુરી બંસરીના સૂર વાજો!

તૂટે છે આભ ઊંચા આપણા આશામિનારા,
હજારો ભય તણી ભૂતાવળો કરતી હુંકારા,
સમર્પણની છતાં વહેશે સદા અણખૂટ ધારા.
મળે નવ માવડીને જ્યાં લગી મુક્તિ-કિનારા.

-ઝવેરચંદ મેઘાણી


Hajaro Varshani Juni

Hajaro varshani juni amari vedana;
Kalejan chirati kanpavati am bhayakatha;
Marelannan rudhir ne jivatannan ansudan;
Samarpan e sahu tare kadama, pyar prabhu!

Amar yagnano chhello bali: amin ke’je! Gumaveli ame swadhinat tun fari deje! Vadhare mul levan hoya toye magi leje! Amar akhari sangramaman sathe j re’je!

Prabhuji! Pekhajo a chhe amarun yuddha chhellun,
Batavo hoya jo karan amarun lesh melun -
Amaran ansudan ne lohini dhare dhuelun! Duv magi rahyun, jo, sainya am tatpar ubhelun!

Nathi janyun amare pantha shi afat khadi chhe,
Khabar chhe aṭali ke matani hakal padi chhe;
Jive m mavadi e kaj maravani ghadi chhe:
Fikar shi jyan lagi tari amo par ankhadi chhe?

Juo a, tata! Khullan mukiyan antar amaran,
Juo, har jakhmathi zarati hajaro raktadhara,
Juo, chhan jale anyayan agni-dhakhara:
Samarpan ho, samarpan ho tane e sarva, pyara!

Bhale ho rat kali - ap divo lai ubh jo! Bhale ranaman pathari-ap chhellan nir pajo! Ladantane mah ranakhanjarin ghosh gajo! Marantane madhuri bansarin sur vajo!

Tute chhe abh uncha apan ashaminara,
Hajaro bhaya tani bhutavalo karati hunkara,
Samarpanani chhatan vaheshe sad anakhut dhara. Male nav mavadine jyan lagi mukti-kinara.

-zaverachanda meghani

Source: Mavjibhai