હોઠ હસે તો ફાગુન - Hoth Hase To Faguna - Gujarati

હોઠ હસે તો ફાગુન

હોઠ હસે તો ફાગુન ગોરી! આંખ ઝરે તો સાવન
મોસમ મારી તું જ, કાળની મિથ્યા આવનજાવન

તવ દર્શનની પાર સજન, બે લોચન મારાં અંધ
અવર વાણીને કાજ શ્રવણનાં દ્વાર કર્યાં મેં બંધ

એક જ તવ અણસારે મારા વિશ્વ તણું સંચાલન
હોઠ હસે તો ફાગુન ગોરી! આંખ ઝરે તો સાવન

અણુ જેવડું અંતર ને તવ મબલખ આ અનુરાગ
એક હતું વેરાન હવે ત્યાં ખીલ્યો વસંતી બાગ

તવ શ્વાસોનો સ્પર્શ હૃદય પર મનભાવન
હોઠ હસે તો ફાગુન ગોરી! આંખ ઝરે તો સાવન

કોઈને મન એ ભરમ, કોઈ મરમીના મનનું મિત
બે અક્ષર પણ ભર્યાભર્યા, પ્રિય, માણી એવી પ્રીત

પલ પલ પામી રહી પરમ કો મુદ્દા મહીં અવગાહન
હોઠ હસે તો ફાગુન ગોરી! આંખ ઝરે તો સાવન


होठ हसे तो फागुन

होठ हसे तो फागुन गोरी! आंख झरे तो सावन
मोसम मारी तुं ज, काळनी मिथ्या आवनजावन

तव दर्शननी पार सजन, बे लोचन मारां अंध
अवर वाणीने काज श्रवणनां द्वार कर्यां में बंध

एक ज तव अणसारे मारा विश्व तणुं संचालन
होठ हसे तो फागुन गोरी! आंख झरे तो सावन

अणु जेवडुं अंतर ने तव मबलख आ अनुराग
एक हतुं वेरान हवे त्यां खील्यो वसंती बाग

तव श्वासोनो स्पर्श हृदय पर मनभावन
होठ हसे तो फागुन गोरी! आंख झरे तो सावन

कोईने मन ए भरम, कोई मरमीना मननुं मित
बे अक्षर पण भर्याभर्या, प्रिय, माणी एवी प्रीत

पल पल पामी रही परम को मुद्दा महीं अवगाहन
होठ हसे तो फागुन गोरी! आंख झरे तो सावन


Hoth Hase To Faguna

Hoth hase to fagun gori! ankh zare to savana
Mosam mari tun ja, kalani mithya avanajavana

Tav darshanani par sajana, be lochan maran andha
Avar vanine kaj shravananan dvar karyan men bandha

Ek j tav anasare mara vishva tanun sanchalana
Hoth hase to fagun gori! ankh zare to savana

Anu jevadun antar ne tav mabalakh a anuraga
Ek hatun veran have tyan khilyo vasanti baga

Tav shvasono sparsh hrudaya par manabhavana
Hoth hase to fagun gori! ankh zare to savana

Koine man e bharama, koi maramina mananun mita
Be akshar pan bharyabharya, priya, mani evi prita

Pal pal pami rahi param ko mudda mahin avagahana
Hoth hase to fagun gori! ankh zare to savana


Hoṭh hase to fāguna

Hoṭh hase to fāgun gorī! ānkh zare to sāvana
Mosam mārī tun ja, kāḷanī mithyā āvanajāvana

Tav darshananī pār sajana, be lochan mārān andha
Avar vāṇīne kāj shravaṇanān dvār karyān men bandha

Ek j tav aṇasāre mārā vishva taṇun sanchālana
Hoṭh hase to fāgun gorī! ānkh zare to sāvana

Aṇu jevaḍun antar ne tav mabalakh ā anurāga
Ek hatun verān have tyān khīlyo vasantī bāga

Tav shvāsono sparsh hṛudaya par manabhāvana
Hoṭh hase to fāgun gorī! ānkh zare to sāvana

Koīne man e bharama, koī maramīnā mananun mita
Be akṣhar paṇ bharyābharyā, priya, māṇī evī prīta

Pal pal pāmī rahī param ko muddā mahīn avagāhana
Hoṭh hase to fāgun gorī! ānkh zare to sāvana


Source : હરીન્દ્ર દવે