જાઓ જ્યાં રાત ગુજારી - Jao Jyan Rat Gujari - Gujarati

જાઓ જ્યાં રાત ગુજારી

જાઓ, જાઓ, જ્યાં રાત ગુજારી;
ભૂલી પડી તમ મદભર નૈનાં!
ચરણ ચલિત, તંબોલ અધર પર,
લાલ છૂપે નહીં છલબલ ચૈનાં!

હાર ચુમ્બિત હૈયું કેમ ઢાંકો?
કંકણવેલી ક્યાં ચિતરાવી?
જાઓ, જાઓ, જ્યાં રાત ગુજારી;

અંજન ડાઘથી ઓપે કપોલ!
બધી રજની કેમ ત્યાં ન વિતાવી!
જાઓ, જાઓ, જ્યાં રાત ગુજારી;

જાઓ, જાઓ, જ્યાં રાત ગુજારી;
ભૂલી પડી તમ મદભર નેણાં!
જાઓ, જાઓ, જ્યાં રાત ગુજારી;


जाओ ज्यां रात गुजारी

जाओ, जाओ, ज्यां रात गुजारी;
भूली पडी तम मदभर नैनां!
चरण चलित, तंबोल अधर पर,
लाल छूपे नहीं छलबल चैनां!

हार चुम्बित हैयुं केम ढांको?
कंकणवेली क्यां चितरावी?
जाओ, जाओ, ज्यां रात गुजारी;

अंजन डाघथी ओपे कपोल!
बधी रजनी केम त्यां न वितावी!
जाओ, जाओ, ज्यां रात गुजारी;

जाओ, जाओ, ज्यां रात गुजारी;
भूली पडी तम मदभर नेणां!
जाओ, जाओ, ज्यां रात गुजारी;


Jao Jyan Rat Gujari

Jao, jao, jyan rat gujari;
bhuli padi tam madabhar nainan! Charan chalita, tanbol adhar para,
lal chhupe nahin chhalabal chainan!

Har chumbit haiyun kem dhanko?
kankanaveli kyan chitaravi? Jao, jao, jyan rat gujari;

Anjan daghathi ope kapola!
badhi rajani kem tyan n vitavi! Jao, jao, jyan rat gujari;

Jao, jao, jyan rat gujari;
bhuli padi tam madabhar nenan! Jao, jao, jyan rat gujari;


Jāo jyān rāt gujārī

Jāo, jāo, jyān rāt gujārī;
bhūlī paḍī tam madabhar nainān! Charaṇ chalita, tanbol adhar para,
lāl chhūpe nahīn chhalabal chainān!

Hār chumbit haiyun kem ḍhānko?
kankaṇavelī kyān chitarāvī? Jāo, jāo, jyān rāt gujārī;

Anjan ḍāghathī ope kapola!
badhī rajanī kem tyān n vitāvī! Jāo, jāo, jyān rāt gujārī;

Jāo, jāo, jyān rāt gujārī;
bhūlī paḍī tam madabhar neṇān! Jāo, jāo, jyān rāt gujārī;


Source : ગીતઃ રમણલાલ વસંતલાલ દેસાઈ
સ્વર અને સ્વરાંકનઃ કૌમુદી મુનશી