જીવન મરણ છે એક - Jivan Maran Chhe Eka - Lyrics

જીવન મરણ છે એક

મરણ કે જીવન હો એ બંને સ્થિતિમાં
‘મરીઝ’ એક લાચારી કાયમ રહી છે
જનાજો જશે તો જશે કાંધે કાંધે
જીવન પણ ગયું છે સહારે સહારે

જીવન મરણ છે એક બહુ ભાગ્યવંત છું,
તારી ઉપર મરું છું, હું તેથી જીવંત છું.
ખુશ્બૂ હજી છે બાકી જો સૂંઘી શકો મને,
હું પાનખર નથી, હું વીતેલી વસંત છું.

હદથી વધી જઈશ તો તરત જ મટી જઈશ,
બિંદુની મધ્યમાં છું, હું તેથી અનંત છું.
બંને દશામાં શોભું છું – ઝુલ્ફોની જેમ હું,
વીખરાયેલો કદી છું, કદી તંતોતંત છું.

મારા પ્રયાસ અંગે, ન આપો સમજ મને,
બુદ્ધિનો જેમાં ભાગ નથી એવો ખંત છું.
રસ્તે પલાંઠી વાળીને બેઠો છું હું ‘મરીઝ’,
ને આમ જોઈએ તો ન સાધુ ન સંત છું.

-મરીઝ


Jivan Maran Chhe Eka

Maran ke jivan ho e banne sthitiman
‘mariza’ ek lachari kayam rahi chhe
Janajo jashe to jashe kandhe kandhe
jivan pan gayun chhe sahare sahare

Jivan maran chhe ek bahu bhagyavanṭa chhun,
Tari upar marun chhun, hun tethi jivanṭa chhun.
Khushbu haji chhe baki jo sunghi shako mane,
Hun panakhar nathi, hun viteli vasanṭa chhun.

Hadathi vadhi jaish to tarat j mati jaisha,
Binduni madhyaman chhun, hun tethi ananṭa chhun.
Banne dashaman shobhun chhun – zulfoni jem hun,
Vikharayelo kadi chhun, kadi tantotanṭa chhun.

Mar prayas ange, n apo samaj mane,
Buddhino jeman bhag nathi evo khanṭa chhun.
Raste palanthi valine betho chhun hun ‘mariza’,
Ne am joie to n sadhu n sanṭa chhun.

-Mariza

સ્વરઃ જગજીત સિંહ
Source: Mavjibhai