કાજળભર્યા નયનનાં કામણ - Kajalabharya Nayananan Kamana - Gujarati

કાજળભર્યા નયનનાં કામણ

જીવનમાં જો દુઃખો હોય તો જીવન મદિરાધામ થઈ જાયે
આ દિલ સુરાહી ને નયન જામ થઈ જાયે
તુજ નયનમાં નિહાળું છું સઘળી રાસલીલાઓ
જો કીકી રાધા થઈ જાયે તો કાજળ શ્યામ થઈ જાયે

કાજળભર્યા નયનનાં કામણ મને ગમે છે
કારણ નહિ જ આપું કારણ મને ગમે છે

લજ્જા થકી નમેલી પાંપણ મને ગમે છે
ભાવે છે ભાર મનને ભારણ મને ગમે છે
જીવન અને મરણની હર ક્ષણ મને ગમે છે
એ ઝેર હોય અથવા મારણ મને ગમે છે

ખોટી તો ખોટી હૈયાધારણ મને ગમે છે
જળ હોય ઝાંઝવાનાં તો પણ મને ગમે છે
હસવું સદાય હસવું દુ:ખમાં અચૂક હસવું
દીવાનગીતણું આ ડહાપણ મને ગમે છે

આવી ગયાં છો આંસુ લૂછો નહિ ભલા થઈ
આ બારે માસ લીલાં તોરણ મને ગમે છે
લાવે છે યાદ ફૂલો છાબો ભરી ભરીને
છે ખૂબ મહોબતીલી માલણ મને ગમે છે

દિલ શું હવે હું પાછી દુનિયા પણ નહિ દઉં
એ પણ મને ગમે છે આ પણ મને ગમે છે
હું એટલે તો એને વેંઢારતો રહું છું
સોગંદ જિંદગીનાં વળગણ મને ગમે છે

ભેટ્યો છું મોતને પણ કૈં વાર જિંદગીમાં
આ ખોળિયાની જેમ જ ખાંપણ મને ગમે છે
ઘાયલ મને મુબારક આ ઊર્મિકાવ્ય મારાં
મેં રોઈને ભર્યા છે એ રણ મને ગમે છે


काजळभर्या नयननां कामण

जीवनमां जो दुःखो होय तो जीवन मदिराधाम थई जाये
आ दिल सुराही ने नयन जाम थई जाये
तुज नयनमां निहाळुं छुं सघळी रासलीलाओ
जो कीकी राधा थई जाये तो काजळ श्याम थई जाये

काजळभर्या नयननां कामण मने गमे छे
कारण नहि ज आपुं कारण मने गमे छे

लज्जा थकी नमेली पांपण मने गमे छे
भावे छे भार मनने भारण मने गमे छे
जीवन अने मरणनी हर क्षण मने गमे छे
ए झेर होय अथवा मारण मने गमे छे

खोटी तो खोटी हैयाधारण मने गमे छे
जळ होय झांझवानां तो पण मने गमे छे
हसवुं सदाय हसवुं दु:खमां अचूक हसवुं
दीवानगीतणुं आ डहापण मने गमे छे

आवी गयां छो आंसु लूछो नहि भला थई
आ बारे मास लीलां तोरण मने गमे छे
लावे छे याद फूलो छाबो भरी भरीने
छे खूब महोबतीली मालण मने गमे छे

दिल शुं हवे हुं पाछी दुनिया पण नहि दउं
ए पण मने गमे छे आ पण मने गमे छे
हुं एटले तो एने वेंढारतो रहुं छुं
सोगंद जिंदगीनां वळगण मने गमे छे

भेट्यो छुं मोतने पण कैं वार जिंदगीमां
आ खोळियानी जेम ज खांपण मने गमे छे
घायल मने मुबारक आ ऊर्मिकाव्य मारां
में रोईने भर्या छे ए रण मने गमे छे


Kajalabharya Nayananan Kamana

Jivanaman jo duahkho hoya to jivan madiradham thai jaye
A dil surahi ne nayan jam thai jaye
Tuj nayanaman nihalun chhun saghali rasalilao
Jo kiki radha thai jaye to kajal shyam thai jaye

Kajalabharya nayananan kaman mane game chhe
Karan nahi j apun karan mane game chhe

Lajja thaki nameli panpan mane game chhe
Bhave chhe bhar manane bharan mane game chhe
Jivan ane maranani har kshan mane game chhe
E zer hoya athava maran mane game chhe

Khoti to khoti haiyadharan mane game chhe
Jal hoya zanzavanan to pan mane game chhe
Hasavun sadaya hasavun du:khaman achuk hasavun
Divanagitanun a dahapan mane game chhe

Avi gayan chho ansu luchho nahi bhala thai
A bare mas lilan toran mane game chhe
Lave chhe yad fulo chhabo bhari bharine
Chhe khub mahobatili malan mane game chhe

Dil shun have hun pachhi duniya pan nahi daun
E pan mane game chhe a pan mane game chhe
Hun etale to ene vendharato rahun chhun
Soganda jindaginan valagan mane game chhe

Bhetyo chhun motane pan kain var jindagiman
A kholiyani jem j khanpan mane game chhe
Ghayal mane mubarak a urmikavya maran
Men roine bharya chhe e ran mane game chhe


Kājaḷabharyā nayananān kāmaṇa

Jīvanamān jo duahkho hoya to jīvan madirādhām thaī jāye
Ā dil surāhī ne nayan jām thaī jāye
Tuj nayanamān nihāḷun chhun saghaḷī rāsalīlāo
Jo kīkī rādhā thaī jāye to kājaḷ shyām thaī jāye

Kājaḷabharyā nayananān kāmaṇ mane game chhe
Kāraṇ nahi j āpun kāraṇ mane game chhe

Lajjā thakī namelī pānpaṇ mane game chhe
Bhāve chhe bhār manane bhāraṇ mane game chhe
Jīvan ane maraṇanī har kṣhaṇ mane game chhe
E zer hoya athavā māraṇ mane game chhe

Khoṭī to khoṭī haiyādhāraṇ mane game chhe
Jaḷ hoya zānzavānān to paṇ mane game chhe
Hasavun sadāya hasavun du:khamān achūk hasavun
Dīvānagītaṇun ā ḍahāpaṇ mane game chhe

Āvī gayān chho ānsu lūchho nahi bhalā thaī
Ā bāre mās līlān toraṇ mane game chhe
Lāve chhe yād fūlo chhābo bharī bharīne
Chhe khūb mahobatīlī mālaṇ mane game chhe

Dil shun have hun pāchhī duniyā paṇ nahi daun
E paṇ mane game chhe ā paṇ mane game chhe
Hun eṭale to ene venḍhārato rahun chhun
Soganda jindagīnān vaḷagaṇ mane game chhe

Bheṭyo chhun motane paṇ kain vār jindagīmān
Ā khoḷiyānī jem j khānpaṇ mane game chhe
Ghāyal mane mubārak ā ūrmikāvya mārān
Men roīne bharyā chhe e raṇ mane game chhe


Source : રચનાઃ અમૃત ‘ઘાયલ’
સ્વરઃ મનહર ઉધાસ