કેમ ભુલાય નામ ભગવાનનું રે - Kem Bhulai Nam Bhagvananu Re - Gujarati & English Lyrics

કેમ ભુલાય નામ ભગવાનનું રે !
મને આનંદ થાય નામ બોલતાં રે,
મારે હૈયે હરખ ન માય… કેમ૦

જેણે મુજને સૃષ્ટિમાં મોકલ્યો રે,
વળી દીધો મનુષ્ય અવતાર… કેમ૦

ગર્ભમાંહી જેણે સંભાળિયો રે,
ભર્યું દૂધ માતાને સ્તન… કેમ૦

મને બુદ્ધિને બળ આપિયાં રે,
કીધો સૃષ્ટિમાંહી મને શ્રેષ્ઠ… કેમ૦

મારે માટે તો પુષ્પો ખિલાવિયાં રે,
કીધી વહેતી વર્ષાની ધાર… કેમ૦

ચંદ્ર, સૂર્યને જે ચમકાવતો રે,
ધરતો મુજને પ્રકાશની ભેટ… કેમ૦

મારે માટે પવન પ્રભુ મોકલે રે,
ધરતી પેટે ઊગાડે અશ… કેમ૦

મારા જીવનની દોરી જેના હાથમાં રે,
કરતો લોહી તણો અભિષેક… કેમ૦

ખાઇ પીને હું નિરાંતે ઊંઘતો રે,
મારુ ખાધુ જે પચાવે અન્ન… કેમ૦

સારી સૃષ્ટિને જે સંભાળતો રે,
કરે સેવા સૌની દિન રાત… કેમ૦
બદલામાં નથી કંઇ માંગતો રે,
મુખે ધરજો હરિનું નામ… કેમ૦

રામ કૃષ્ણ કે શિવ તમે બોલજો રે,
નામ કેરો મહિમા અપાર… કેમ૦

Kem Bhulai Nam Bhagvananu Re

Kem bhulāya nām bhagavānanun re !
Mane ānanda thāya nām bolatān re,
Māre haiye harakh n māya… Kema0

Jeṇe mujane sṛuṣhṭimān mokalyo re,
Vaḷī dīdho manuṣhya avatāra… Kema0

Garbhamānhī jeṇe sanbhāḷiyo re,
Bharyun dūdh mātāne stana… Kema0

Mane buddhine baḷ āpiyān re,
Kīdho sṛuṣhṭimānhī mane shreṣhṭha… Kema0

Māre māṭe to puṣhpo khilāviyān re,
Kīdhī vahetī varṣhānī dhāra… Kema0

Chandra, sūryane je chamakāvato re,
Dharato mujane prakāshanī bheṭa… Kema0

Māre māṭe pavan prabhu mokale re,
Dharatī peṭe ūgāḍe asha… Kema0

Mārā jīvananī dorī jenā hāthamān re,
Karato lohī taṇo abhiṣheka… Kema0

Khāi pīne hun nirānte ūnghato re,
Māru khādhu je pachāve anna… Kema0

Sārī sṛuṣhṭine je sanbhāḷato re,
Kare sevā saunī din rāta… Kema0
Badalāmān nathī kani māngato re,
Mukhe dharajo harinun nāma… Kema0

Rām kṛuṣhṇa ke shiv tame bolajo re,
Nām kero mahimā apāra… Kema0

Divya Publication. (2020). કિર્તન સાગર

Kem Bhulay Naam Bhagwan Nu Re. (2019, April 16). YouTube