કેટલાં વરસે મળી ગયા - Ketalan Varase Mali Gaya - Gujarati

કેટલાં વરસે મળી ગયા

કેટલાં વરસે મળી ગયા કેમ છો
સાવ બસ ભૂલી ગયા’તા કેમ છો

હું ફકત હસતો રહ્યો ઉત્તર રૂપે
એમણે પૂછ્યું’તું હસતાં કેમ છો

શહેર છે ઓ દોસ્ત આ શહેર છે
કોઇ નહિ પૂછે અહીંયાં કેમ છો

અર્થ એના કેટલાં યે કાઢશે
કોકને પૂછ્યું’તું અમથા કેમ છો

આંખ મેં બારી તરફ માંડી ફકત
કોઇએ પૂછ્યું કે ઘરમાં કેમ છો


केटलां वरसे मळी गया

केटलां वरसे मळी गया केम छो
साव बस भूली गया’ता केम छो

हुं फकत हसतो रह्यो उत्तर रूपे
एमणे पूछ्युं’तुं हसतां केम छो

शहेर छे ओ दोस्त आ शहेर छे
कोइ नहि पूछे अहींयां केम छो

अर्थ एना केटलां ये काढशे
कोकने पूछ्युं’तुं अमथा केम छो

आंख में बारी तरफ मांडी फकत
कोइए पूछ्युं के घरमां केम छो


Ketalan Varase Mali Gaya

Ketalan varase mali gaya kem chho
Sav bas bhuli gaya’ta kem chho

Hun fakat hasato rahyo uttar rupe
Emane puchhyun’tun hasatan kem chho

Shaher chhe o dosta a shaher chhe
Koi nahi puchhe ahinyan kem chho

Arth ena ketalan ye kadhashe
Kokane puchhyun’tun amatha kem chho

Ankh men bari taraf mandi fakata
Koie puchhyun ke gharaman kem chho


Keṭalān varase maḷī gayā

Keṭalān varase maḷī gayā kem chho
Sāv bas bhūlī gayā’tā kem chho

Hun fakat hasato rahyo uttar rūpe
Emaṇe pūchhyun’tun hasatān kem chho

Shaher chhe o dosta ā shaher chhe
Koi nahi pūchhe ahīnyān kem chho

Arth enā keṭalān ye kāḍhashe
Kokane pūchhyun’tun amathā kem chho

Ānkh men bārī taraf mānḍī fakata
Koie pūchhyun ke gharamān kem chho


Source : સ્વરઃ મનહર ઉધાસ
રચનાઃ કૈલાસ પંડિત