લે, આ મારી જાત ઓઢાડું તને - Le, Aa Mari Jat Odhalu Tane - Lyrics

લે, આ મારી જાત ઓઢાડું તને

લે, આ મારી જાત ઓઢાડું તને,
સાહેબા ! શી રીતે સંતાડું તને.

તું ભલે દિલમાં રહે કે આંખમાં,
ક્યાંય પણ નીચો નહિ પાડું તને.

કાંઈ પણ બોલ્યા વગર જોયા કરું,
મૌનની મસ્તીથી રંજાડું તને.

તું નહિ સમજી શકે તારી મહેક,
લાવ કોઈ ફૂલ સૂંઘાડું તને.

હૂબહૂ તારી જ લખવી છે ગઝલ,
તક મળે તો સામે બેસાડું તને.

તેં નિકટથી ચંદ્ર જોયો છે કદી ?
આયનો લઈ આવ દેખાડું તને !

ઘર સુધી તું આવવાની જીદ ન કર,
ઘર નથી, નહિતર હું ના પાડું તને !

ખલીલ ! આકાશને તાક્યા ન કર,
ચાલ છત પર ચંદ્ર દેખાડું તને !
– ખલીલ ધનતેજવી


Le, Aa Mari Jat Odhalu Tane

Le, ā mārī jāt oḍhāḍun tane,
Sāhebā ! Shī rīte santāḍun tane.

Tun bhale dilamān rahe ke ānkhamān,
Kyānya paṇ nīcho nahi pāḍun tane.

Kānī paṇ bolyā vagar joyā karun,
Maunanī mastīthī ranjāḍun tane.

Tun nahi samajī shake tārī maheka,
Lāv koī fūl sūnghāḍun tane.

Hūbahū tārī j lakhavī chhe gazala,
Tak maḷe to sāme besāḍun tane.

Ten nikaṭathī chandra joyo chhe kadī ? Āyano laī āv dekhāḍun tane !

Ghar sudhī tun āvavānī jīd n kara,
Ghar nathī, nahitar hun nā pāḍun tane !

Khalīl ! Ākāshane tākyā n kara,
Chāl chhat par chandra dekhāḍun tane !
– Khalīl Dhanatejavī