મઢુલી - Madhuli - Lyrics

મઢુલી

મઢુલી મઝાની પેલે તીર, સંતો વ્હાલાં
અનેરી અમારી એ લગીર

વૃક્ષો વેલડીઓવાળાં, કુમળાં ફળફૂલ રસાળાં
લઈ જાવ લ્હાણાં એ લગીર, સંતો વ્હાલાં

મનની કંઈ મોજમજાઓ, રસિયાં ઉરનાં કંઈ લ્હાવો
લેવાને આવજો લગીર, સંતો વ્હાલાં

સામે સંસાર વિલસે, વચ્ચે જીવનસરિતા વ્હે
રેલવિયે ત્યાં રસરંગ લગીર, સંતો વ્હાલાં

ઊડવાય સફર સહિયારી, સુખદુખની કંથા ધારી
આનંદ ઓર એ લગીર, સંતો વ્હાલાં

લગની સ્હેવા સ્હાવાની, ગીતડાં પ્રભુનાં ગાવાની
લાગે તો આવજો લગીર, સંતો વ્હાલાં

મઢુલી મઝાની પેલે તીર, સંતો વ્હાલાં
અનેરી અમારી એ લગીર

-‘લલિત’


Madhuli

Madhuli mazani pele tira, santo vhalan
Aneri amari e lagira

Vruksho veladiovalan, kumalan falaful rasalan
Lai jav lhanan e lagira, santo vhalan

Manani kani mojamajao, rasiyan uranan kani lhavo
Levane avajo lagira, santo vhalan

Same sansar vilase, vachche jivanasarit vhe
Relaviye tyan rasaranga lagira, santo vhalan

Udavaya safar sahiyari, sukhadukhani kantha dhari
Ananda or e lagira, santo vhalan

Lagani shev shavani, gitadan prabhunan gavani
Lage to avajo lagira, santo vhalan

Madhuli mazani pele tira, santo vhalan
Aneri amari e lagira

-‘lalita’

Source: Mavjibhai