મળ્યો મને મારગની અધવચ - Malyo Mane Maragani Adhavacha - Gujarati

મળ્યો મને મારગની અધવચ

મળ્યો મને મારગની અધવચ શ્રાવણ ઝરમરિયો
નીરવ મારે કાનન ભીનો મર્મર ફરફરિયો

પગલે પગલે દઈ નિમંત્રણ ઇંગિત મને નવાજે
કોઈ લઈને સળી અમિયલ દૂરથી સુરમો આંજે
હોઠ ભીના લે જાણી : કોણે ઉરઆસવ ધરિયો?

લહર અડપલું કરી ગઈ ને ફોરાં લીમડે વેર્યાં
ભરબપોરે અંધારાં મીઠાં આસપાસથી હેર્યાં
કળું કળું : રુદિયો મુજ કોણે લીલોછમ કરિયો?


मळ्यो मने मारगनी अधवच

मळ्यो मने मारगनी अधवच श्रावण झरमरियो
नीरव मारे कानन भीनो मर्मर फरफरियो

पगले पगले दई निमंत्रण इंगित मने नवाजे
कोई लईने सळी अमियल दूरथी सुरमो आंजे
होठ भीना ले जाणी : कोणे उरआसव धरियो?

लहर अडपलुं करी गई ने फोरां लीमडे वेर्यां
भरबपोरे अंधारां मीठां आसपासथी हेर्यां
कळुं कळुं : रुदियो मुज कोणे लीलोछम करियो?


Malyo Mane Maragani Adhavacha

Malyo mane maragani adhavach shravan zaramariyo
Nirav mare kanan bhino marmar farafariyo

Pagale pagale dai nimantran ingit mane navaje
Koi laine sali amiyal durathi suramo anje
Hoth bhina le jani : kone uraasav dhariyo?

Lahar adapalun kari gai ne foran limade veryan
Bharabapore andharan mithan asapasathi heryan
Kalun kalun : rudiyo muj kone lilochham kariyo?


Maḷyo mane māraganī adhavacha

Maḷyo mane māraganī adhavach shrāvaṇ zaramariyo
Nīrav māre kānan bhīno marmar farafariyo

Pagale pagale daī nimantraṇ ingit mane navāje
Koī laīne saḷī amiyal dūrathī suramo ānje
Hoṭh bhīnā le jāṇī : koṇe uraāsav dhariyo?

Lahar aḍapalun karī gaī ne forān līmaḍe veryān
Bharabapore andhārān mīṭhān āsapāsathī heryān
Kaḷun kaḷun : rudiyo muj koṇe līlochham kariyo?


Source : ગીતઃ હસિત બૂચ
સ્વરઃ દિશાની મહેતા અને શ્રદ્ધા શાહ