મન મળે ત્યાં મેળો મનવા - Man Male Tyan Melo Manava - Gujarati

મન મળે ત્યાં મેળો મનવા

મન મળે ત્યાં મેળો રે મનવા, મન મળે ત્યાં મેળો
મન હસે તો સુખની હેલી નહીં તો દુઃખનો દરિયો

મનડું હોય ઉદાસી ત્યારે મરુભોમશું લાગે
ફૂલ ખુશીના ખીલી રહે તો નંદનવનશું લાગે

ધરતી ઉપર સ્વર્ગ રચી દે મનનો આનંદમેળો
મન મળે ત્યાં મેળો રે મનવા, મન મળે ત્યાં મેળો

મનમાં રામ વસ્યો છે મનવા, મનમાં છે ઘનશ્યામ
મંદિર જેવું મન રહે તો મનમાં તીરથધામ

મનડા કેરો રામ રિઝે તો પાર જીવનનો બેડો
મન મળે ત્યાં મેળો રે મનવા, મન મળે ત્યાં મેળો


मन मळे त्यां मेळो मनवा

मन मळे त्यां मेळो रे मनवा, मन मळे त्यां मेळो
मन हसे तो सुखनी हेली नहीं तो दुःखनो दरियो

मनडुं होय उदासी त्यारे मरुभोमशुं लागे
फूल खुशीना खीली रहे तो नंदनवनशुं लागे

धरती उपर स्वर्ग रची दे मननो आनंदमेळो
मन मळे त्यां मेळो रे मनवा, मन मळे त्यां मेळो

मनमां राम वस्यो छे मनवा, मनमां छे घनश्याम
मंदिर जेवुं मन रहे तो मनमां तीरथधाम

मनडा केरो राम रिझे तो पार जीवननो बेडो
मन मळे त्यां मेळो रे मनवा, मन मळे त्यां मेळो


Man Male Tyan Melo Manava

Man male tyan melo re manava, man male tyan melo
Man hase to sukhani heli nahin to duahkhano dariyo

Manadun hoya udasi tyare marubhomashun lage
Ful khushina khili rahe to nandanavanashun lage

Dharati upar svarga rachi de manano anandamelo
Man male tyan melo re manava, man male tyan melo

Manaman ram vasyo chhe manava, manaman chhe ghanashyama
Mandir jevun man rahe to manaman tirathadhama

Manada kero ram rize to par jivanano bedo
Man male tyan melo re manava, man male tyan melo


Man maḷe tyān meḷo manavā

Man maḷe tyān meḷo re manavā, man maḷe tyān meḷo
Man hase to sukhanī helī nahīn to duahkhano dariyo

Manaḍun hoya udāsī tyāre marubhomashun lāge
Fūl khushīnā khīlī rahe to nandanavanashun lāge

Dharatī upar svarga rachī de manano ānandameḷo
Man maḷe tyān meḷo re manavā, man maḷe tyān meḷo

Manamān rām vasyo chhe manavā, manamān chhe ghanashyāma
Mandir jevun man rahe to manamān tīrathadhāma

Manaḍā kero rām rize to pār jīvanano beḍo
Man maḷe tyān meḷo re manavā, man maḷe tyān meḷo


Source : સ્વરઃ કમલ બારોટ
ગીતઃ મહેશ શાહ
સંગીતઃ પુરુષોત્તમ ઉપાધ્યાય