મારી આંખે કંકુના સૂરજ - Mari Ankhe Kankuna Suraja - Gujarati

મારી આંખે કંકુના સૂરજ

મારી આંખે કંકુના સૂરજ આથમ્યાં

મારી વેલ શણગારો, વીરા શગને સંકોરો
રે અજવાળાં પહેરીને ઊભા શ્વાસ
મારી આંખે કંકુના સૂરજ આથમ્યાં

પીળે રે પાંદે લીલા ઘોડા ડૂબ્યાં
ડૂબ્યાં અલકાતાં રાજ, ડૂબ્યાં મલકાતાં કાજ
રે હણહણતી મેં સાંભળી સુવાસ

મારી આંખે કંકુના સૂરજ આથમ્યાં

મને રોકે પડછાયો એક ચોકમાં
અડધા બોલે ઝાલ્યો, અડધો ઝાંઝરથી ઝાલ્યો
મને વાગે સજીવી હળવાશ

મારી આંખે કંકુના સૂરજ આથમ્યાં


मारी आंखे कंकुना सूरज

मारी आंखे कंकुना सूरज आथम्यां

मारी वेल शणगारो, वीरा शगने संकोरो
रे अजवाळां पहेरीने ऊभा श्वास
मारी आंखे कंकुना सूरज आथम्यां

पीळे रे पांदे लीला घोडा डूब्यां
डूब्यां अलकातां राज, डूब्यां मलकातां काज
रे हणहणती में सांभळी सुवास

मारी आंखे कंकुना सूरज आथम्यां

मने रोके पडछायो एक चोकमां
अडधा बोले झाल्यो, अडधो झांझरथी झाल्यो
मने वागे सजीवी हळवाश

मारी आंखे कंकुना सूरज आथम्यां


Mari Ankhe Kankuna Suraja

Mari ankhe kankuna suraj athamyan

Mari vel shanagaro, vira shagane sankoro
Re ajavalan paherine ubha shvasa
Mari ankhe kankuna suraj athamyan

Pile re pande lila ghoda dubyan
Dubyan alakatan raja, dubyan malakatan kaja
Re hanahanati men sanbhali suvasa

Mari ankhe kankuna suraj athamyan

Mane roke padachhayo ek chokaman
Adadha bole zalyo, adadho zanzarathi zalyo
Mane vage sajivi halavasha

Mari ankhe kankuna suraj athamyan


Mārī ānkhe kankunā sūraja

Mārī ānkhe kankunā sūraj āthamyān

Mārī vel shaṇagāro, vīrā shagane sankoro
Re ajavāḷān paherīne ūbhā shvāsa
Mārī ānkhe kankunā sūraj āthamyān

Pīḷe re pānde līlā ghoḍā ḍūbyān
Ḍūbyān alakātān rāja, ḍūbyān malakātān kāja
Re haṇahaṇatī men sānbhaḷī suvāsa

Mārī ānkhe kankunā sūraj āthamyān

Mane roke paḍachhāyo ek chokamān
Aḍadhā bole zālyo, aḍadho zānzarathī zālyo
Mane vāge sajīvī haḷavāsha

Mārī ānkhe kankunā sūraj āthamyān


Source : સ્વરઃ ભુપિન્દર
ગીતઃ રાવજી પટેલ
સંગીતઃ અજિત શેઠ