મીણબત્તીની શોધાશોધ - Minabattini Shodhashodha - Lyrics

મીણબત્તીની શોધાશોધ

હું એકાગ્ર ચિત્તે વાંચું છું
સામેની બારીનો રેડિયો
મારા કાનમાં કંઈક ગર્જે છે.

દીવાલ પરનું ઈલેકિટ્રક ઘડિયાળ
વર્તમાન સાથે ઘસાતું ચાલે છે.

ટ્યૂબલાઈટનું સ્ટાર્ટર
તમરાંનું ટોળું થૈ કણસ્યા કરે છે.

ઉઘાડા પડેલા દરવાજાની ઘંટી
ડચકાં ભરતી રણકે છે.

ઘરનો નોકર દૂધવાળા જોડે
અફવાઓની આપલે કરે છે.

પડોશણનો અપરિચિત ચહેરો
કૂથલીના ડાયલ ફેરવે છે.

રસ્તા પરનો નાહકનો ઝઘડો
બારી વાટે મારા ઘરમાં પ્રવેશે છે.

ઓચિંતો ફ્યૂઝ જતાં, લાઈટ
અંધારું થઈને પથરાઈ જાય છે.

મારો આખો માળો અંધારો ધબ…
નીચલે માળથી વ્યાસ બૂમ પાડે છે:

‘કાલિદાસ! તુકારામ!
અલ્યા નરસિંહ! અરે, કોઈ તો
ઈલેક્ટ્રિશ્યનને બોલાવો!’

બાજુવાળાં મીરાંબહેન
સ્વસ્થ અવાજે કહે છે:
‘અરે! ગિરિધર! સાંભળે છે કે,-
પહેલાં મીણબત્તી તો લાવ…’

અને-
મારી ચાલીમાં
મારા માળામાં
મારા ઘરમાં
મારા દેશમાં
મીણબત્તીની શોધાશોધ ચાલે છે…

-જગદીશ જોશી


Minabattini Shodhashodha

Hun ekagra chitte vanchun chhun
Sameni barino rediyo
Mar kanaman kanik garje chhe.

Dival paranun ilekitrak ghadiyala
Vartaman sathe ghasatun chale chhe.

Tyubalaiṭanun starṭara
Tamarannun tolun thai kanasya kare chhe.

Ughad padel daravajani ghanti
Dachakan bharati ranake chhe.

Gharano nokar dudhaval jode
Afavaoni apale kare chhe.

Padoshanano aparichit chahero
Kuthalin dayal ferave chhe.

Rasṭa parano nahakano zaghado
Bari vate mar gharaman praveshe chhe.

Ochinto fyuz jatan, laiṭa
Andharun thaine patharai jaya chhe.

Maro akho malo andharo dhaba… Nichale malathi vyas bum pade chhe:

‘kalidasa! Tukarama! Alya narasinha! Are, koi to
Ilektrishyanane bolavo!’

Bajuvalan miranbahena
Svastha avaje kahe chhe:
‘are! Giridhara! Sanbhale chhe ke,-
Pahelan minabatti to lava…’

Ane-
Mari chaliman
Mar malaman
Mar gharaman
Mar deshaman
Minabattini shodhashodh chale chhe…

-jagadish joshi

Source :Mavjibhai