મોતની ય બાદ તારી ઝંખના - Motani Ya Bad Tari Zankhana - Lyrics

મોતની ય બાદ તારી ઝંખના

મોતની ય બાદ તારી ઝંખના કરતો રહ્યો
કે તું જન્નતમાં મળે એવી દુઆ કરતો રહ્યો

જો તું જાણે તો ભરી મહેફિલ તજીને સાથ દે
એવી એકલતાભરી મારી દશા કરતો રહ્યો

એ હતો એક મોહ કે રહેશું જીવનભર સાથમાં
પ્રેમ તો એ છે જે આપણને જુદા કરતો રહ્યો

મેં બુરા ખ્યાલો ય રાખ્યા, ને અમલ પણ ના કર્યો
પાપની ને પુણ્યની ભેગી મજા કરતો રહ્યો

ક્યાં અનુભવ જિંદગીના, ક્યાં કવિતાનો નશો
ઝેર જે મળતું ગયું, એની સુરા કરતો રહ્યો

ન્યાય પણ ‘બેફામ’ આ પાપી યુગે અવળો કર્યો
પુણ્ય મેં જે જે કર્યાં એની સજા કરતો રહ્યો

-બરકત વિરાણી ‘બેફામ’


Motani Ya Bad Tari Zankhana

Motani ya bad tari zankhan karato rahyo
Ke tun jannataman male evi dua karato rahyo

Jo tun jane to bhari mahefil tajine sath de
Evi ekalatabhari mari dash karato rahyo

E hato ek moh ke raheshun jivanabhar sathaman
Prem to e chhe je apanane jud karato rahyo

Men bur khyalo ya rakhya, ne amal pan n karyo
Papani ne punyani bhegi maj karato rahyo

Kyan anubhav jindagina, kyan kavitano nasho
Zer je malatun gayun, eni sur karato rahyo

Nyaya pan ‘befama’ a papi yuge avalo karyo
Punya men je je karyan eni saj karato rahyo

-barakat virani ‘befama’

Source: Mavjibhai