ન આવ્યું આંખમાં આંસુ - N Avyun Ankhaman Ansu - Gujarati

ન આવ્યું આંખમાં આંસુ

ન આવ્યું આંખમાં આંસુ વ્યથાએ લાજ રાખી છે
દવાની ગઈ અસર ત્યારે દુવાએ લાજ રાખી છે

તરસનું માન સચવાયું ફક્ત તારા વચન ઉપર
સમયસર આભથી વિખરી ઘટાએ લાજ રાખી છે

ઘણું સારું થયું આવ્યા નહિ મિત્રો મને મળવા
અજાણે મારી હાલતની ઘણાંએ લાજ રાખી છે

પડી ‘કૈલાસ’ના શબ પર ઊડીને ધૂળ ધરતીની
કફન ઓઢાડીને મારી ખુદાએ લાજ રાખી છે


न आव्युं आंखमां आंसु

न आव्युं आंखमां आंसु व्यथाए लाज राखी छे
दवानी गई असर त्यारे दुवाए लाज राखी छे

तरसनुं मान सचवायुं फक्त तारा वचन उपर
समयसर आभथी विखरी घटाए लाज राखी छे

घणुं सारुं थयुं आव्या नहि मित्रो मने मळवा
अजाणे मारी हालतनी घणांए लाज राखी छे

पडी ‘कैलास’ना शब पर ऊडीने धूळ धरतीनी
कफन ओढाडीने मारी खुदाए लाज राखी छे


N Avyun Ankhaman Ansu

N avyun ankhaman ansu vyathae laj rakhi chhe
Davani gai asar tyare duvae laj rakhi chhe

Tarasanun man sachavayun fakta tara vachan upara
Samayasar abhathi vikhari ghatae laj rakhi chhe

Ghanun sarun thayun avya nahi mitro mane malava
Ajane mari halatani ghanane laj rakhi chhe

Padi 'kailasa’na shab par udine dhul dharatini
Kafan odhadine mari khudae laj rakhi chhe


N āvyun ānkhamān ānsu

N āvyun ānkhamān ānsu vyathāe lāj rākhī chhe
Davānī gaī asar tyāre duvāe lāj rākhī chhe

Tarasanun mān sachavāyun fakta tārā vachan upara
Samayasar ābhathī vikharī ghaṭāe lāj rākhī chhe

Ghaṇun sārun thayun āvyā nahi mitro mane maḷavā
Ajāṇe mārī hālatanī ghaṇāne lāj rākhī chhe

Paḍī ‘kailāsa’nā shab par ūḍīne dhūḷ dharatīnī
Kafan oḍhāḍīne mārī khudāe lāj rākhī chhe


Source : સ્વરઃ પંકજ ઉધાસ
રચનાઃ કૈલાસ પંડિત