પહેલા પ્રેમની પહેલી નજર - Pahela Premani Paheli Najara - Gujarati

પહેલા પ્રેમની પહેલી નજર

પહેલા પ્રેમની પહેલી એ નજર
કોઈ કેમ ભૂલે જિંદગીભર
મીઠા દર્દની મીઠી એ અસર
કોઈ કેમ ભૂલે જિંદગીભર

ભીની રેત પર સપનાઓના ઘર
કોઈ કેમ ભૂલે જિંદગીભર
ભૂલે ના કદી કોરા દિવસો
અને ભીંજાયેલી એ રાતો

પહેલા પ્રેમની પહેલી એ નજર
કોઈ કેમ ભૂલે જિંદગીભર

પહેલાં વરસાદમાં ફરવું છત્રી વગર
કદી ચાંદની રાતમાં મળવું અગાસી ઉપર

પહેલાં વરસાદમાં ફરવું છત્રી વગર
કદી ચાંદની રાતમાં મળવું અગાસી ઉપર

બાંધે શ્ર્વાસોની સાંકળ
ઊમટે સ્પર્શોના વાદળ
તન મનને ઓગાળી દે

પહેલા સાથની પહેલી સાંજને
કોઈ કેમ ભૂલે જિંદગીભર
ભૂલે ના કદી કોરા દિવસો
અને ભીંજાયેલી એ રાતો

પહેલા પ્રેમની પહેલી એ નજર
કોઈ કેમ ભૂલે જિંદગીભર

એક ક્ષણમાં દુનિયા મળે એ પણ દુનિયાથી પર
એક પળમાં પામી બધું એક પળમાં ખોવાનો ડર

એક ક્ષણમાં દુનિયા મળે એ પણ દુનિયાથી પર
એક પળમાં પામી બધું એક પળમાં ખોવાનો ડર

છૂટે ના હાથ ક્યારે
તૂટે ના સાથ ક્યારે
બંધન હો જન્મો જનમ

પહેલી પ્રીતના પહેલા વાયદા
કોઈ કેમ ભૂલે જિંદગીભર
ભૂલે ના કદી કોરા દિવસો
અને ભીંજાયેલી એ રાતો

પહેલા પ્રેમની પહેલી એ નજર
કોઈ કેમ ભૂલે જિંદગીભર
મીઠા દર્દની મીઠી એ અસર
કોઈ કેમ ભૂલે જિંદગીભર


पहेला प्रेमनी पहेली नजर

पहेला प्रेमनी पहेली ए नजर
कोई केम भूले जिंदगीभर
मीठा दर्दनी मीठी ए असर
कोई केम भूले जिंदगीभर

भीनी रेत पर सपनाओना घर
कोई केम भूले जिंदगीभर
भूले ना कदी कोरा दिवसो
अने भींजायेली ए रातो

पहेला प्रेमनी पहेली ए नजर
कोई केम भूले जिंदगीभर

पहेलां वरसादमां फरवुं छत्री वगर
कदी चांदनी रातमां मळवुं अगासी उपर

पहेलां वरसादमां फरवुं छत्री वगर
कदी चांदनी रातमां मळवुं अगासी उपर

बांधे श्र्वासोनी सांकळ
ऊमटे स्पर्शोना वादळ
तन मनने ओगाळी दे

पहेला साथनी पहेली सांजने
कोई केम भूले जिंदगीभर
भूले ना कदी कोरा दिवसो
अने भींजायेली ए रातो

पहेला प्रेमनी पहेली ए नजर
कोई केम भूले जिंदगीभर

एक क्षणमां दुनिया मळे ए पण दुनियाथी पर
एक पळमां पामी बधुं एक पळमां खोवानो डर

एक क्षणमां दुनिया मळे ए पण दुनियाथी पर
एक पळमां पामी बधुं एक पळमां खोवानो डर

छूटे ना हाथ क्यारे
तूटे ना साथ क्यारे
बंधन हो जन्मो जनम

पहेली प्रीतना पहेला वायदा
कोई केम भूले जिंदगीभर
भूले ना कदी कोरा दिवसो
अने भींजायेली ए रातो

पहेला प्रेमनी पहेली ए नजर
कोई केम भूले जिंदगीभर
मीठा दर्दनी मीठी ए असर
कोई केम भूले जिंदगीभर


Pahela Premani Paheli Najara

Pahela premani paheli e najar
koi kem bhule jindagibhara
Mitha dardani mithi e asar
koi kem bhule jindagibhara

Bhini ret par sapanaona ghar
koi kem bhule jindagibhara
Bhule na kadi kora divaso
ane bhinjayeli e rato

Pahela premani paheli e najar
koi kem bhule jindagibhara

Pahelan varasadaman faravun chhatri vagara
Kadi chandani rataman malavun agasi upara

Pahelan varasadaman faravun chhatri vagara
Kadi chandani rataman malavun agasi upara

Bandhe shrvasoni sankal
umate sparshona vadal
tan manane ogali de

Pahela sathani paheli sanjane
koi kem bhule jindagibhara
Bhule na kadi kora divaso
ane bhinjayeli e rato

Pahela premani paheli e najar
koi kem bhule jindagibhara

Ek kshanaman duniya male e pan duniyathi para
Ek palaman pami badhun ek palaman khovano dara

Ek kshanaman duniya male e pan duniyathi para
Ek palaman pami badhun ek palaman khovano dara

Chhute na hath kyare
tute na sath kyare
bandhan ho janmo janama

Paheli pritana pahela vayada
koi kem bhule jindagibhara
Bhule na kadi kora divaso
ane bhinjayeli e rato

Pahela premani paheli e najar
koi kem bhule jindagibhara
Mitha dardani mithi e asar
koi kem bhule jindagibhara


Pahelā premanī pahelī najara

Pahelā premanī pahelī e najar
koī kem bhūle jindagībhara
Mīṭhā dardanī mīṭhī e asar
koī kem bhūle jindagībhara

Bhīnī ret par sapanāonā ghar
koī kem bhūle jindagībhara
Bhūle nā kadī korā divaso
ane bhīnjāyelī e rāto

Pahelā premanī pahelī e najar
koī kem bhūle jindagībhara

Pahelān varasādamān faravun chhatrī vagara
Kadī chāndanī rātamān maḷavun agāsī upara

Pahelān varasādamān faravun chhatrī vagara
Kadī chāndanī rātamān maḷavun agāsī upara

Bāndhe shrvāsonī sānkaḷ
ūmaṭe sparshonā vādaḷ
tan manane ogāḷī de

Pahelā sāthanī pahelī sānjane
koī kem bhūle jindagībhara
Bhūle nā kadī korā divaso
ane bhīnjāyelī e rāto

Pahelā premanī pahelī e najar
koī kem bhūle jindagībhara

Ek kṣhaṇamān duniyā maḷe e paṇ duniyāthī para
Ek paḷamān pāmī badhun ek paḷamān khovāno ḍara

Ek kṣhaṇamān duniyā maḷe e paṇ duniyāthī para
Ek paḷamān pāmī badhun ek paḷamān khovāno ḍara

Chhūṭe nā hāth kyāre
tūṭe nā sāth kyāre
bandhan ho janmo janama

Pahelī prītanā pahelā vāyadā
koī kem bhūle jindagībhara
Bhūle nā kadī korā divaso
ane bhīnjāyelī e rāto

Pahelā premanī pahelī e najar
koī kem bhūle jindagībhara
Mīṭhā dardanī mīṭhī e asar
koī kem bhūle jindagībhara


Source : સ્વરઃ પ્રાચી શાહ અને ધ્વનિત ઠાકર
ગીતઃ ચિરાગ ત્રિપાઠી
સંગીતઃ પાર્થ બી. ઠક્કર
આલ્બમઃ મજ્જાની લાઈફ (૨૦૧૨)