પાનખરના હૈયામાં ટહુકે વસંત - Panakharana Haiyaman Tahuke Vasanta - Gujarati

પાનખરના હૈયામાં ટહુકે વસંત

અંતમાં આરંભ અને આરંભમાં અંત
પાનખરનાં હૈયામાં ટહુકે વસંત

સોળ વર્ષની વય, ક્યાંક કોયલનો લય
કેસૂડાંનો કોના પર ઉછળે પ્રણય?
ભલે લાગે છે રંક પણ ભીતર શ્રીમંત
પાનખરનાં હૈયામાં ટહુકે વસંત

આજે તો વનમાં કોનાં વિવા?
એક એક વૃક્ષમાં પ્રગટે દીવા!
આશીર્વાદ આપવા આવે છે સંત
પાનખરનાં હૈયામાં ટહુકે વસંત


पानखरना हैयामां टहुके वसंत

अंतमां आरंभ अने आरंभमां अंत
पानखरनां हैयामां टहुके वसंत

सोळ वर्षनी वय, क्यांक कोयलनो लय
केसूडांनो कोना पर उछळे प्रणय?
भले लागे छे रंक पण भीतर श्रीमंत
पानखरनां हैयामां टहुके वसंत

आजे तो वनमां कोनां विवा?
एक एक वृक्षमां प्रगटे दीवा!
आशीर्वाद आपवा आवे छे संत
पानखरनां हैयामां टहुके वसंत


Panakharana Haiyaman Tahuke Vasanta

Antaman aranbh ane aranbhaman anta
Panakharanan haiyaman tahuke vasanta

Sol varshani vaya, kyanka koyalano laya
Kesudanno kona par uchhale pranaya? Bhale lage chhe ranka pan bhitar shrimanta
Panakharanan haiyaman tahuke vasanta

Aje to vanaman konan viva? Ek ek vrukshaman pragate diva! Ashirvad apava ave chhe santa
Panakharanan haiyaman tahuke vasanta


Pānakharanā haiyāmān ṭahuke vasanta

Antamān āranbh ane āranbhamān anta
Pānakharanān haiyāmān ṭahuke vasanta

Soḷ varṣhanī vaya, kyānka koyalano laya
Kesūḍānno konā par uchhaḷe praṇaya? Bhale lāge chhe ranka paṇ bhītar shrīmanta
Pānakharanān haiyāmān ṭahuke vasanta

Āje to vanamān konān vivā? Ek ek vṛukṣhamān pragaṭe dīvā! Āshīrvād āpavā āve chhe santa
Pānakharanān haiyāmān ṭahuke vasanta


Source : સ્વરઃ પાર્થિવ ગોહિલ
ગીતઃ નરેન્દ્ર મોદી