રાજા તારા ડુંગરિયા પર - Raja Tara Dungariya Para - Gujarati

રાજા તારા ડુંગરિયા પર

રાજા તારા ડુંગરિયા પર બોલે ઝીણા મોર
રાજા તારા ડુંગરિયા પર બોલે ઝીણા મોર

મોર જ બોલે, બપૈયા બોલે, કોયલ કરે કલશોર રે
બોલે ઝીણા મોર
રાજા તારા ડુંગરિયા પર બોલે ઝીણા મોર

માઝમ રાત ને વીજલડી ચમકે
છાઈ ઘટા ઘનઘોર રે
બોલે ઝીણા મોર
રાજા તારા ડુંગરિયા પર બોલે ઝીણા મોર

ઝરમર ઝરમર મેહુલિયો વરસે
ભીંજે મારા સાળુડાની કોર રે
બોલે ઝીણા મોર
રાજા તારા ડુંગરિયા પર બોલે ઝીણા મોર

બાઈ મીરાં કહે પ્રભુ ગિરધર નાગર
તું તો મારા ચિત્તડાનો ચોર રે
બોલે ઝીણા મોર
રાજા તારા ડુંગરિયા પર બોલે ઝીણા મોર


राजा तारा डुंगरिया पर

राजा तारा डुंगरिया पर बोले झीणा मोर
राजा तारा डुंगरिया पर बोले झीणा मोर

मोर ज बोले, बपैया बोले, कोयल करे कलशोर रे
बोले झीणा मोर
राजा तारा डुंगरिया पर बोले झीणा मोर

माझम रात ने वीजलडी चमके
छाई घटा घनघोर रे
बोले झीणा मोर
राजा तारा डुंगरिया पर बोले झीणा मोर

झरमर झरमर मेहुलियो वरसे
भींजे मारा साळुडानी कोर रे
बोले झीणा मोर
राजा तारा डुंगरिया पर बोले झीणा मोर

बाई मीरां कहे प्रभु गिरधर नागर
तुं तो मारा चित्तडानो चोर रे
बोले झीणा मोर
राजा तारा डुंगरिया पर बोले झीणा मोर


Raja Tara Dungariya Para

Raja tara dungariya par bole zina mora
Raja tara dungariya par bole zina mora

Mor j bole, bapaiya bole, koyal kare kalashor re
Bole zina mora
Raja tara dungariya par bole zina mora

Mazam rat ne vijaladi chamake
Chhai ghata ghanaghor re
Bole zina mora
Raja tara dungariya par bole zina mora

Zaramar zaramar mehuliyo varase
Bhinje mara saludani kor re
Bole zina mora
Raja tara dungariya par bole zina mora

Bai miran kahe prabhu giradhar nagara
Tun to mara chittadano chor re
Bole zina mora
Raja tara dungariya par bole zina mora


Rājā tārā ḍungariyā para

Rājā tārā ḍungariyā par bole zīṇā mora
Rājā tārā ḍungariyā par bole zīṇā mora

Mor j bole, bapaiyā bole, koyal kare kalashor re
Bole zīṇā mora
Rājā tārā ḍungariyā par bole zīṇā mora

Māzam rāt ne vījalaḍī chamake
Chhāī ghaṭā ghanaghor re
Bole zīṇā mora
Rājā tārā ḍungariyā par bole zīṇā mora

Zaramar zaramar mehuliyo varase
Bhīnje mārā sāḷuḍānī kor re
Bole zīṇā mora
Rājā tārā ḍungariyā par bole zīṇā mora

Bāī mīrān kahe prabhu giradhar nāgara
Tun to mārā chittaḍāno chor re
Bole zīṇā mora
Rājā tārā ḍungariyā par bole zīṇā mora


Source : રચનાઃ મીરાંબાઈ
સ્વરઃ
પંડિત ઓમકારનાથ ઠાકુર