સાત સૂરોનાં સરનામે - Saat Surona Sarname - Lyrics

સાત સૂરોનાં સરનામે

સાત સૂરોનાં સરનામે અમે તમને મળવા આવ્યાં,
સૂર શબદનાં સથવારે બે વાત મઝાની લાવ્યાં.

તમને કહું છું કે ‘સા’ માંથી સાંજ મઝાની કાઢો,
ગમતા જણની, ગમતી ક્ષણની વાત મઝાની માંડો,
યાદ અને સપનાની વચ્ચે ટહુકો થઈને જામ્યાં,
સૂર શબદનાં સથવારે બે વાત મઝાની લાવ્યાં,
સાત સૂરોનાં…

ગીત ગઝલમાં ગગન ઉમેરી ઊડવાનું છે મન,
સાથ તમારો મળે સૂરીલો, રસભર છે જીવન,
રોમ-રોમમાં જે અજવાળે એ દિવડાં પ્રગટાવ્યાં,
સૂર શબદનાં સથવારે બે વાત મઝાની લાવ્યાં,
સાત સૂરોનાં…

સાત સૂરોનાં સરનામે અમે તમને મળવા આવ્યાં,
સૂર શબદનાં સથવારે બે વાત મઝાની લાવ્યાં.

-અંકિત ત્રિવેદી


Saat Surona Sarname

Sat suronan saraname ame tamane malav avyan,
Sur shabadanan sathavare be vat mazani lavyan.

Tamane kahun chhun ke ‘sa’ manthi sanja mazani kadho,
Gamat janani, gamati kshanani vat mazani mando,
Yad ane sapanani vachche ṭahuko thaine jamyan,
Sur shabadanan sathavare be vat mazani lavyan,
Sat suronan…

Git gazalaman gagan umeri udavanun chhe mana,
Sath tamaro male surilo, rasabhar chhe jivana,
Roma-romaman je ajavale e divadan pragatavyan,
Sur shabadanan sathavare be vat mazani lavyan,
Sat suronan…

Sat suronan saraname ame tamane malav avyan,
Sur shabadanan sathavare be vat mazani lavyan.

-Ankit Trivedi

સ્વર: પાર્થિવ ગોહિલ
Source: Rankar