સફળ જાત્રા - Safal Jatra - Lyrics

સફળ જાત્રા

કાશીધામ પૂરું કરી લઈ ગંગાજળ
રામેશ્વર ચડાવવા ચાલિયા સકળ
અંગારા વરસાવતો આકરો ઊનાળો
ધૂળ ધખધખ કરે ધરા કાઢે ઝાળો

હરિનામઘોષ સાથે સંઘ ચાલ્યો જાય
ત્યાં ધખેલી ધૂળમાં કો ગર્દભ જણાય
તરસે તરફડતો રોકી પથપાટી
પડેલો જીભડી બહાર આંખો જતી ફાટી

હરિજનો કરુણાથી બોલી હરિ હરિ
ઉતાવળા ચાલ્યા આગે સ્થળ પરહરી
દ્રશ્યથી દુઃખિત ભાવે જન એક તહીં
ગંગાજળ ખાલી કરે ખરમુખમહીં

જળપાને આય આવી ખર ઊભો થાય
નેને મૂંગી આશિષ દઈને ચાલ્યો જાય
જાત્રાળુઓ જોઈને આ મૂર્ખતાનું કામ
ઠેકડી કરવા લાગ્યા વ્યંગમાં તમામ

એક ડાહ્યો આવી વદ્યો મૂર્ખ ગંગાજળ
બગાડ્યું તેં ફેરો તારો જશે રે અફળ
હવે રામેશ્વર જઈ શાનો અભિષેક
કરીશ ગધેડા જેવું કર્યું તેં તો છેક

ગધેડાનો પ્રાણદાતા કહે જોડી કર
નેત્રજળે ન્હવાડીશ પ્રભુ રામેશ્વર

-પૂજાલાલ દલવાડી


Safal Jatra

Kashidham purun kari lai gangajala
Rameshvar chadavav chaliya sakala
Angar varasavato akaro unalo
Dhul dhakhadhakh kare dhar kadhe zalo

Harinamaghosh sathe sangha chalyo jaya
Tyan dhakheli dhulaman ko gardabh janaya
Tarase tarafadato roki pathapati
Padelo jibhadi bahar ankho jati fati

Harijano karunathi boli hari hari
Utaval chalya age sthal parahari
Drashyathi duahkhit bhave jan ek tahin
Gangajal khali kare kharamukhamahin

Jalapane aya avi khar ubho thaya
Nene mungi ashish daine chalyo jaya
Jatraluo joine a murkhatanun kama
Thekadi karav lagya vyangaman tamama

Ek dahyo avi vadyo murkha gangajala
Bagadyun ten fero taro jashe re afala
Have rameshvar jai shano abhisheka
Karish gadhed jevun karyun ten to chheka

Gadhedano pranadat kahe jodi kara
Netrajale nhavadish prabhu rameshvara

-pujalal dalavadi

Source: Mavjibhai