સાંભળ્યું છે ક્યારનો બંધાય છે રસ્તો! - Sanbhalyun Chhe Kyarano Bandhaya Chhe Rasto! - Lyrics

સાંભળ્યું છે ક્યારનો બંધાય છે રસ્તો!

શહેરોમાં રહે છે, જંગલોમાં જાય છે રસ્તો;
કહીં સંસાર માંડે છે, ક્યાંક સાધુ થાય છે રસ્તો!

અહીંથી સાવ સીધો ને સીધો આ જાય છે રસ્તો,
તમારા ધામ પાસે કેટલો વંકાય છે રસ્તો!

નહિતર ખીણમાં એ સોંસરો આવી નહીં પડતે,
મુસાફરને શું દેવો દોષ, ઠોકર ખાય છે રસ્તો!

મુસાફર નહિ, નદીમાં એ ન ડૂબી જાય તે માટે,
બને છે પુલ, સામે પાર પહોંચી જાય છે રસ્તો!

હું ઈશ્વરની કને તો ક્યારનો પહોંચી ગયો હોતે,
અરે, આ મારાં ચરણોમાં બહુ અટવાય છે રસ્તો!

નથી જોતા મુસાફર એક બીજાને નથી જોતા,
નજરને શું થયું છે કે ફક્ત દેખાય છે રસ્તો!

ન જાણે શી શરમ કે બીક લાગે ચાલનારાની,
કહીં સંતાય છે રસ્તો, કહીં ગુમ થાય છે રસ્તો!

વિહંગો શી રીતે સમજી શકે આ મારી મુશ્કેલી,
કદમ આગળ વધે છે ત્યાં જ અટકી જાય છે રસ્તો!

મનુષ્યો ચાલે છે ત્યારે થાય છે કેડી કે પગદંડી,
કે પયગમ્બર જો જાય તો થઈ જાય છે રસ્તો!

લખે છે વીજળીના હાથ કંઈ આકાશમાં જ્યારે,
ઘણીએ તેજરેખામાં ક્ષણિક દેખાય છે રસ્તો!

ઊભું છે પાનખરમાં વૃક્ષ ડાળીઓની રેખા લઈ,
હથેળીઓની રેખાઓનો એ વર્તાય છે રસ્તો!

અનિલ મારા જીવનની પણ કદાચિત આ હકીકત છે,
રહી પણ જાય છે પાછળ, ને આગળ જાય છે રસ્તો!

નથી એક માનવી પાસે બીજો માનવી હજી પહોંચ્યો,
‘અનિલ’, મેં સાંભળ્યું છે ક્યારનો બંધાય છે રસ્તો!

-રતિલાલ ‘અનિલ’


Sanbhalyun Chhe Kyarano Bandhaya Chhe Rasto!

Shaheroman rahe chhe, jangaloman jaya chhe rasto;
Kahin sansar mande chhe, kyanka sadhu thaya chhe rasto!

Ahinthi sav sidho ne sidho a jaya chhe rasto,
Tamar dham pase keṭalo vankaya chhe rasto!

Nahitar khinaman e sonsaro avi nahin padate,
Musafarane shun devo dosha, thokar khaya chhe rasto!

Musafar nahi, nadiman e n dubi jaya te mate,
Bane chhe pula, same par pahonchi jaya chhe rasto!

Hun ishvarani kane to kyarano pahonchi gayo hote,
Are, a maran charanoman bahu aṭavaya chhe rasto!

Nathi jot musafar ek bijane nathi jota,
Najarane shun thayun chhe ke fakṭa dekhaya chhe rasto!

N jane shi sharam ke bik lage chalanarani,
Kahin santaya chhe rasto, kahin gum thaya chhe rasto!

Vihango shi rite samaji shake a mari mushkeli,
Kadam agal vadhe chhe tyan j aṭaki jaya chhe rasto!

Manushyo chale chhe tyare thaya chhe kedi ke pagadandi,
Ke payagambar jo jaya to thai jaya chhe rasto!

Lakhe chhe vijalin hath kani akashaman jyare,
Ghanie tejarekhaman kshanik dekhaya chhe rasto!

Ubhun chhe panakharaman vruksha dalioni rekh lai,
Hathelioni rekhaono e vartaya chhe rasto!

Anil mar jivanani pan kadachit a hakikat chhe,
Rahi pan jaya chhe pachhala, ne agal jaya chhe rasto!

Nathi ek manavi pase bijo manavi haji pahonchyo,
‘anila’, men sanbhalyun chhe kyarano bandhaya chhe rasto!

-Ratilal ‘Anila’