સરકી જાયે પલ - Saraki Jaye Pala -

સરકી જાયે પલ

સરકી જાયે પલ
કાળ તણું જાણે કે એ તો વરસે ઝરમર જલ

નહિ વર્ષામાં પૂર નહિ ગ્રીષ્મ મહીં શોષાય
કોઈના સંગ નિ:સંગની એને કશી અસર નવ થાય
ઝાલો ત્યાં તો છટકે એવી નાજુક ને ચંચલ

છલક છલક છલકાય છતાં યે કદી શકી નવ ઢળી
વૃન્દાવનમાં વળી કોઈને કુરુક્ષેત્રમાં મળી
જાય તેડી પોઢેલાંને યે નવે લોક, નવ સ્થલ

-મણિલાલ દેસાઈ

Saraki Jaye Pala

Kal tanun jane ke e to varase zaramar jala

Nahi varshaman pur nahi grishma mahin shoshaya
Koin sanga ni:sangani ene kashi asar nav thaya
Zalo tyan to chhaṭake evi najuk ne chanchala

Chhalak chhalak chhalakaya chhatan ye kadi shaki nav dhali
Vrundavanaman vali koine kurukshetraman mali
Jaya tedi podhelanne ye nave loka, nav sthala

-manilal desai

Source: Mavjibhai