સરી જતી કલ્પનાને - Sari Jati Kalpanane - Lyrics

સરી જતી કલ્પનાને

(પૃથ્વી)

સરી ન જતી કલ્પના ત્વરિત આમ ત્યાગી મને
જરી સ્થિર તરંગ રાખ તવ રંગ રંગે ભર્યા

વિશુદ્ધ તવ અંગ અંગ પર નગ્ન સૌંદર્યને
સલીલ વિલસાવ હાસકુસુમો પ્રભાપાંગર્યા

અલૌકિક સુગંધપૂર્ણ વિકસાવ હૃત્કુંજમાં
અને રસિક ભૃંગ પાસ ગવરાવ ગીતો નવા

નવા મધુરા ગુંજને અમલ હર્ષના પુંજમાં
વિલીન ઉરના વિષાદ કર મા અધીરી જવા

થતી હજુ અતૃપ્ત માનસ કવિત્વ ઝંખી રહ્યું
રસોન્મદ બનેલ આત્મ નવછંદદોલા પરે

હજુ ચહત ઝૂલવા અમર સ્વપ્નલોકે લહ્યું
બધું અમર રાખવા ધ્વનિ જગાડતા અક્ષરે

વિમુગ્ધ કરી કલ્પના લસત લોકની અપ્સરા
અલોપ થઈ જા ન મુક્ત કર કાવ્યકેરા ઝરા

-પૂજાલાલ દલવાડી


Sari Jati Kalpanane

(pruthvi)

Sari n jati kalpan tvarit am tyagi mane
Jari sthir taranga rakh tav ranga range bharya

Vishuddha tav anga anga par nagna saundaryane
Salil vilasav hasakusumo prabhapangarya

Alaukik sugandhapurna vikasav hrutkunjaman
Ane rasik bhrunga pas gavarav gito nava

Nav madhur gunjane amal harshan punjaman
Vilin uran vishad kar m adhiri java

Thati haju atrupṭa manas kavitva zankhi rahyun
Rasonmad banel atma navachhandadol pare

Haju chahat zulav amar swapnaloke lahyun
Badhun amar rakhav dhvani jagadat akshare

Vimugdha kari kalpan lasat lokani apsara
Alop thai j n mukṭa kar kavyaker zara

-pujalal dalavadi

Source: Mavjibhai