તરણા ઓથે ડુંગર - Taran Othe Dungara - Lyrics

તરણા ઓથે ડુંગર

તરણા ઓથે ડુંગર રે, ડુંગર કોઈ દેખે નહીં;
અજાજૂથ માંહે રે, સમરથ ગાજે સહી

સિંહ અજામાં કરે ગર્જના, કસ્તુરી મૃગરાજન્ ,
તલને ઓથે જેમ તેલ રહ્યું છે, કાષ્ઠમાં હુતાશન;
દધિ ઓથે ધૃત જ રે, વસ્તુ એમ છૂપી રહી
તરણા ઓથે ડુંગર રે….

કોને કહું ને કોણ સાંભળશે? અગમ ખેલ અપાર,
અગમ કેરી ગમ નહીં રે, વાણી ન પહોંચે વિસ્તાર;
એક દેશ એવો રે, બુધ્ધિ થાકી રહે તહીં
તરણા ઓથે ડુંગર રે….

મનપવનની ગતિ ન પહોંચે, છે અવિનાશી અખંડ,
રહ્યો સચરાચર ભર્યો બ્રહ્મપૂરણ, જેણે રચ્યાં બ્રહ્માંડ;
ઠામ નહીં કો ઠાલો રે, એક અણુમાત્ર કહીં
તરણા ઓથે ડુંગર રે….

સદ્ ગુરુજીએ કૃપા કરી ત્યારે, આપ થયા પ્રકાશ;
શાં શાં દોડી સાધન સાધે? પોતે પોતાની પાસ;
દાસ ‘ધીરો’ કહે છે રે, જ્યાં જોઉં ત્યાં તું હિ તું હિ
તરણા ઓથે ડુંગર રે….

-ધીરો ભગત


Taran Othe Dungara

Taran othe dungar re, dungar koi dekhe nahin;
Ajajuth manhe re, samarath gaje sahi

Sinha ajaman kare garjana, kasturi mrugarajan ,
Talane othe jem tel rahyun chhe, kashṭhaman hutashana;
Dadhi othe dhrut j re, vastu em chhupi rahi
Taran othe dungar re….

Kone kahun ne kon sanbhalashe? Agam khel apara,
Agam keri gam nahin re, vani n pahonche vistara;
Ek desh evo re, budhdhi thaki rahe tahin
Taran othe dungar re….

Manapavanani gati n pahonche, chhe avinashi akhanda,
Rahyo sacharachar bharyo brahmapurana, jene rachyan brahmanda;
Tham nahin ko thalo re, ek anumatra kahin
Taran othe dungar re….

Sad gurujie krup kari tyare, ap thaya prakasha;
Shan shan dodi sadhan sadhe? Pote potani pasa;
Das ‘dhiro’ kahe chhe re, jyan joun tyan tun hi tun hi
Taran othe dungar re….

-dhiro bhagata

Source: Mavjibhai