તારી જીવનગાડી ચાલી રે - Tari Jivanagadi Chali Re - Gujarati

તારી જીવનગાડી ચાલી રે

એ…
અલક મલક આગે પડ્યા માનવ ચાલ્યો જાય
લેખ લલાટે જે લખ્યા એ મિથ્યા કદી ન થાય

તારી જીવનગાડી ચાલી રે પ્રાણી કીએ રે મુકામે
કીએ રે મુકામે તારી જીવનગાડી ચાલી રે

સાવ રે અજાણ્યા પંથે છૂટી જાય સાથી સંગી
મળી જાય નહિ કોઈ સથવારો
કરેલા કરમ કેરી બાંધી રે ગઠરિયા
કરેલા કરમ કેરી બાંધી રે ગઠરિયા
ને એકલો તું ચાલ્યો પડધારો
ને ત્યાં તો બીજી વાટ્યું આવી રે

રે પ્રાણી ઘૂમ્યો ધામ ધામે
તારી જીવનગાડી ચાલી રે

મોતની લગાવી બાજી જીવનનો જુગાર ખેલ્યો
આતમા રમાડે ભોળે ભાવે
ગણેલી રકમ લઈને આવ્યો રે બજારમાં
ગણેલી રકમ લઈને આવ્યો રે બજારમાં
ને જિંદગી ગુમાવી એક દાવે
એ ગોરખધંધો ખાલી રે
પ્રાણી મળી ખોટ સામે
તારી જીવનગાડી ચાલી રે


तारी जीवनगाडी चाली रे

ए…
अलक मलक आगे पड्या मानव चाल्यो जाय
लेख ललाटे जे लख्या ए मिथ्या कदी न थाय

तारी जीवनगाडी चाली रे प्राणी कीए रे मुकामे
कीए रे मुकामे तारी जीवनगाडी चाली रे

साव रे अजाण्या पंथे छूटी जाय साथी संगी
मळी जाय नहि कोई सथवारो
करेला करम केरी बांधी रे गठरिया
करेला करम केरी बांधी रे गठरिया
ने एकलो तुं चाल्यो पडधारो
ने त्यां तो बीजी वाट्युं आवी रे

रे प्राणी घूम्यो धाम धामे
तारी जीवनगाडी चाली रे

मोतनी लगावी बाजी जीवननो जुगार खेल्यो
आतमा रमाडे भोळे भावे
गणेली रकम लईने आव्यो रे बजारमां
गणेली रकम लईने आव्यो रे बजारमां
ने जिंदगी गुमावी एक दावे
ए गोरखधंधो खाली रे
प्राणी मळी खोट सामे
तारी जीवनगाडी चाली रे


Tari Jivanagadi Chali Re

E…
Alak malak age padya manav chalyo jaya
Lekh lalate je lakhya e mithya kadi n thaya

Tari jivanagadi chali re prani kie re mukame
Kie re mukame tari jivanagadi chali re

Sav re ajanya panthe chhuti jaya sathi sangi
Mali jaya nahi koi sathavaro
Karela karam keri bandhi re gathariya
Karela karam keri bandhi re gathariya
Ne ekalo tun chalyo padadharo
Ne tyan to biji vatyun avi re

Re prani ghumyo dham dhame
Tari jivanagadi chali re

Motani lagavi baji jivanano jugar khelyo
Atama ramade bhole bhave
Ganeli rakam laine avyo re bajaraman
Ganeli rakam laine avyo re bajaraman
Ne jindagi gumavi ek dave
E gorakhadhandho khali re
Prani mali khot same
Tari jivanagadi chali re


Tārī jīvanagāḍī chālī re

E…
Alak malak āge paḍyā mānav chālyo jāya
Lekh lalāṭe je lakhyā e mithyā kadī n thāya

Tārī jīvanagāḍī chālī re prāṇī kīe re mukāme
Kīe re mukāme tārī jīvanagāḍī chālī re

Sāv re ajāṇyā panthe chhūṭī jāya sāthī sangī
Maḷī jāya nahi koī sathavāro
Karelā karam kerī bāndhī re gaṭhariyā
Karelā karam kerī bāndhī re gaṭhariyā
Ne ekalo tun chālyo paḍadhāro
Ne tyān to bījī vāṭyun āvī re

Re prāṇī ghūmyo dhām dhāme
Tārī jīvanagāḍī chālī re

Motanī lagāvī bājī jīvanano jugār khelyo
Ātamā ramāḍe bhoḷe bhāve
Gaṇelī rakam laīne āvyo re bajāramān
Gaṇelī rakam laīne āvyo re bajāramān
Ne jindagī gumāvī ek dāve
E gorakhadhandho khālī re
Prāṇī maḷī khoṭ sāme
Tārī jīvanagāḍī chālī re


Source : સ્વરઃ પ્રદીપજી
ગીત-સંગીતઃ નિનુ મઝુમદાર
ચિત્રપટઃ જીવણો જુગારી (૧૯૬૩)