ઉરના એકાન્ત મારાં ભડકે બળે - Uran Ekanṭa Maran Bhadake Bale - Lyrics

ઉરના એકાન્ત મારાં ભડકે બળે

સ્નેહીનાં સોણલાં આવે સાહેલડી
ઉરના એકાન્ત મારાં ભડકે બળે
હૈયાના હેત તો સતાવે સાહેલડી
આશાની વેલ મારી ઊગી ઢળે
ઉરના એકાન્ત મારાં ભડકે બળે

ચડ્યું પૂર મધરાતનું ગાજે ભર સૂનકાર
ચમકે ચપળા આભમાં
એવા એવા છે પ્રિયના ચમકાર રે સાહેલડી
ઉરના એકાન્ત મારાં ભડકે બળે

ઝરમર ઝરમર મેહુલો વરસે આછે નીર
ઊને આંસુ નયનો ભીંજે
એવા એવા ભીંજે મારા ચીર રે સાહેલડી
ઉરના એકાન્ત મારાં ભડકે બળે

અવની ભરી વન વન ભરી ઘૂમે ગાઢ અંધાર
ઝબકે મહીં ધૂણી જોગીની
એવા એવા છે પ્રિયના ચમકાર રે સાહેલડી
ઉરના એકાન્ત મારાં ભડકે બળે

ઝીણી જ્યોતે ઝળહળે પ્રિયનો દીપક લગીર
પડે પતંગ મહીં જલે
એવી એવી આત્માની અધીર રે સાહેલડી
ઉરના એકાન્ત મારાં ભડકે બળે

ખૂંચે ફૂલની પાંદડી ખૂંચે ચંદ્રની ધાર
સ્નેહીના સંભારણાં
એવાં એવાં ખૂંચે દિલ મોઝાર રે સાહેલડી
ઉરના એકાન્ત મારાં ભડકે બળે

    -મહાકવિ નાનાલાલ

Uran Ekanṭa Maran Bhadake Bale

Snehinan sonalan ave saheladi
uran ekanṭa maran bhadake bale
Haiyan het to satave saheladi
ashani vel mari ugi dhale
uran ekanṭa maran bhadake bale

Chadyun pur madharatanun gaje bhar sunakar
Chamake chapal abhaman
ev ev chhe priyan chamakar re saheladi
uran ekanṭa maran bhadake bale

Zaramar zaramar mehulo varase achhe nir
Une ansu nayano bhinje
ev ev bhinje mar chir re saheladi
uran ekanṭa maran bhadake bale

Avani bhari van van bhari ghume gadh andhara
Zabake mahin dhuni jogini
ev ev chhe priyan chamakar re saheladi
uran ekanṭa maran bhadake bale

Zini jyote zalahale priyano dipak lagira
Pade patanga mahin jale
evi evi atmani adhir re saheladi
uran ekanṭa maran bhadake bale

Khunche fulani pandadi khunche chandrani dhara
Snehin sanbharanan
evan evan khunche dil mozar re saheladi
uran ekanṭa maran bhadake bale

    -mahakavi nanalala

Source: Mavjibhai