વનચંપો - Vanachanpo - Lyrics

વનચંપો

વગડા વચ્ચે તલાવડી રે, તલાવડીની સોડ
ઊગ્યો વનચંપાનો છોડ

વસન્ત આવ્યો વરણાગી રે, ઝૂલે કેસરિયા ઝૂલ
બેઠા વનચંપાને ફૂલ

જલપાનેતર લહેરિયા રે, કમલિની મલકાય
ભમરો ભૂલીભૂલી ભરમાય

વનચંપાની પાંદડી રે, ખીલે ને કરમાય
ભમરો આવે ઊડી જાય

રાતે ખીલે પોયણી રે, પોયણી પૂછે વાત
ચંપા, જીવને શા ઉચાટ

મત પૂછ તું પોયણી રે, સૂની ઉરની વાટ
મનના મન જાણે ઉચાટ

ત્રણે ગુણની તરવેણી રે, રૂપ રંગ ને વાસ
તો યે ભ્રમર ન આવે પાસ

નભથી ચૂએ ચાંદની રે, પોયણી ઢાળે નીર
રોતાં તલાવડીનાં તીર

વગડા વચ્ચે તલાવડી રે, તલાવડીની સોડ
એવો વનચંપાનો છોડ

-બાલમુકુંદ દવે


Vanachanpo

Vagad vachche talavadi re, talavadini sod
Ugyo vanachanpano chhoda

Vasanṭa avyo varanagi re, zule kesariya zul
Beth vanachanpane fula

Jalapanetar laheriya re, kamalini malakaya
Bhamaro bhulibhuli bharamaya

Vanachanpani pandadi re, khile ne karamaya
Bhamaro ave udi jaya

Rate khile poyani re, poyani puchhe vata
Chanpa, jivane sha uchaṭa

Mat puchh tun poyani re, suni urani vaṭa
Manan man jane uchaṭa

Trane gunani taraveni re, rup ranga ne vasa
To ye bhramar n ave pasa

Nabhathi chue chandani re, poyani dhale nira
Rotan talavadinan tira

Vagad vachche talavadi re, talavadini sod
Evo vanachanpano chhoda

-balamukunda dave

Source: Mavjibhai