વરસાદ ભીંજવે - Varasad Bhinjave - Lyrics

વરસાદ ભીંજવે

આકળવિકળ આંખકાન વરસાદ ભીંજવે
હાલકડોલક ભાનસાન વરસાદ ભીંજવે

ચોમાસું નભ વચ્ચે લથબથ સોળ કળાએ ઉગ્યું રે વરસાદ ભીંજવે
અજવાળું ઝોકાર લોહીની પાંગત સુધી પૂગ્યું રે વરસાદ ભીંજવે

નહીં છાલક, નહીં છાંટા રે વરસાદ ભીંજવે
દરિયા ઉભા ફાટ્યા રે વરસાદ ભીંજવે

ઘરમાંથી તોતિંગ ઓરડા ફાળ મારતા છૂટ્યા રે વરસાદ ભીંજવે
ધૂળ લવકતા રસ્તા ખળખળ વળાંક ખાતા ખૂટ્યા રે વરસાદ ભીંજવે

પગના અંતરિયાળપણાને ફળિયામાં ધક્કેલો રે વરસાદ ભીંજવે
નેવાં નીચે ભડભડ બળતો જીવ પલળવા મેલો રે વરસાદ ભીંજવે

બંધ હોઠમાં સોળ વરસની કન્યા આળસ મરડે રે વરસાદ ભીંજવે
લીલોધમ્મર નાગ જીવને અનરાધારે કરડે રે વરસાદ ભીંજવે

અહીં આપણે બે અને વરસાદ ભીંજવે
મને ભીંજવે તું તને વરસાદ ભીંજવે

થરથર ભીંજે આંખકાન, વરસાદ ભીંજવે
કોને કોનાં ભાનસાન, વરસાદ ભીંજવે

-રમેશ પારેખ


Varasad Bhinjave

Akalavikal ankhakan varasad bhinjave
Halakadolak bhanasan varasad bhinjave

Chomasun nabh vachche lathabath sol kalae ugyun re varasad bhinjave
Ajavalun zokar lohini pangat sudhi pugyun re varasad bhinjave

Nahin chhalaka, nahin chhanṭa re varasad bhinjave
Dariya ubh fatya re varasad bhinjave

Gharamanthi totinga orad fal marat chhutya re varasad bhinjave
Dhul lavakat rasṭa khalakhal valanka khat khutya re varasad bhinjave

Pagan antariyalapanane faliyaman dhakkelo re varasad bhinjave
Nevan niche bhadabhad balato jiv palalav melo re varasad bhinjave

Bandha hoṭhaman sol varasani kanya alas marade re varasad bhinjave
Lilodhammar nag jivane anaradhare karade re varasad bhinjave

Ahin apane be ane varasad bhinjave
Mane bhinjave tun tane varasad bhinjave

Tharathar bhinje ankhakana, varasad bhinjave
Kone konan bhanasana, varasad bhinjave

-ramesh parekha

Source: Mavjibhai