વેરણ વાંસળી વાગી - Veran Vansali Vagi - Gujarati

વેરણ વાંસળી વાગી

વેરણ વાંસળી વાગી, વેરણ વાંસળી વાગી

ઓ રે કાન ઓ કાળીયા કાન
તારા અવળા સવળા નામ
કિયા નામે તને રીઝવિયે
તારા કામણગારા કામ

વેરણ વાંસળી વાગી, વેરણ વાંસળી વાગી

કાજળકાળો તારો વાન એનો એ રે’
તોયે સોહે નવા શણગાર
ગોરી ગોરી ઓલી ગોપલીયું
દેખું છાના કરે અણસાર

તને ગોવિંદ કે’ મનમોહન કે’ તું ગાયોનો ગોવાળ
કિયા નામે તને રીઝવિયે તારા કામણગારા કામ

વેરણ વાંસળી વાગી, વેરણ વાંસળી વાગી

વા’લા તારી કેડે કંદોરો વળગ્યો
છે માથે મુગટ મોરપીંછ
રાધાજીની માથે એ મોડ એવો
ગૂંથાણો અટકે મુગટ મોરપીંછ

તને ગિરધર કે’ મુરલીધર કે’ તું નટવર નાગર લાલ
કિયા નામે તને રીઝવિયે તારા કામણગારા કામ

વેરણ વાંસળી વાગી, વેરણ વાંસળી વાગી


वेरण वांसळी वागी

वेरण वांसळी वागी, वेरण वांसळी वागी

ओ रे कान ओ काळीया कान
तारा अवळा सवळा नाम
किया नामे तने रीझविये
तारा कामणगारा काम

वेरण वांसळी वागी, वेरण वांसळी वागी

काजळकाळो तारो वान एनो ए रे’
तोये सोहे नवा शणगार
गोरी गोरी ओली गोपलीयुं
देखुं छाना करे अणसार

तने गोविंद के’ मनमोहन के’ तुं गायोनो गोवाळ
किया नामे तने रीझविये तारा कामणगारा काम

वेरण वांसळी वागी, वेरण वांसळी वागी

वा’ला तारी केडे कंदोरो वळग्यो
छे माथे मुगट मोरपींछ
राधाजीनी माथे ए मोड एवो
गूंथाणो अटके मुगट मोरपींछ

तने गिरधर के’ मुरलीधर के’ तुं नटवर नागर लाल
किया नामे तने रीझविये तारा कामणगारा काम

वेरण वांसळी वागी, वेरण वांसळी वागी


Veran Vansali Vagi

Veran vansali vagi, veran vansali vagi

O re kan o kaliya kana
Tara avala savala nama
Kiya name tane rizaviye
Tara kamanagara kama

Veran vansali vagi, veran vansali vagi

Kajalakalo taro van eno e re’
Toye sohe nava shanagara
Gori gori oli gopaliyun
Dekhun chhana kare anasara

Tane govinda ke’ manamohan ke’ tun gayono govala
Kiya name tane rizaviye tara kamanagara kama

Veran vansali vagi, veran vansali vagi

Va’la tari kede kandoro valagyo
Chhe mathe mugat morapinchha
Radhajini mathe e mod evo
Gunthano atake mugat morapinchha

Tane giradhar ke’ muralidhar ke’ tun natavar nagar lala
Kiya name tane rizaviye tara kamanagara kama

Veran vansali vagi, veran vansali vagi


Veraṇ vānsaḷī vāgī

Veraṇ vānsaḷī vāgī, veraṇ vānsaḷī vāgī

O re kān o kāḷīyā kāna
Tārā avaḷā savaḷā nāma
Kiyā nāme tane rīzaviye
Tārā kāmaṇagārā kāma

Veraṇ vānsaḷī vāgī, veraṇ vānsaḷī vāgī

Kājaḷakāḷo tāro vān eno e re’
Toye sohe navā shaṇagāra
Gorī gorī olī gopalīyun
Dekhun chhānā kare aṇasāra

Tane govinda ke’ manamohan ke’ tun gāyono govāḷa
Kiyā nāme tane rīzaviye tārā kāmaṇagārā kāma

Veraṇ vānsaḷī vāgī, veraṇ vānsaḷī vāgī

Vā’lā tārī keḍe kandoro vaḷagyo
Chhe māthe mugaṭ morapīnchha
Rādhājīnī māthe e moḍ evo
Gūnthāṇo aṭake mugaṭ morapīnchha

Tane giradhar ke’ muralīdhar ke’ tun naṭavar nāgar lāla
Kiyā nāme tane rīzaviye tārā kāmaṇagārā kāma

Veraṇ vānsaḷī vāgī, veraṇ vānsaḷī vāgī


Source : સ્વરઃ વાણી જયરામ
ગીતઃ કાંતિ અશોક
સંગીતઃ મહેશ નરેશ
ચિત્રપટઃ સતી જસમા ઓડણ (૧૯૭૬)