આ ભોગાવો !?! - A Bhogavo !?! - Lyrics

આ ભોગાવો !?!

આ ભોગાવો !?!
લુખ્ખા તરસ્યા પહોળા પટમાં
જરઠ કાળના ભાંગ્યા ટુકડા
વેરાયા થઈ પ્હાણ…
સૂસવતી…ભમે સતીની આણ…
[રેત પરે પણ પડે હજીયે ચિતા તણા પડછાયા,
પથ્થર પથ્થર પર વરતાતી કોક આસૂરી છાયા!]

કાંઠે હાંફે સુક્કું ઘરડું ગામ…
દાઢ દબાવી ઊભો ગઢ,
ભેંકાર મહીં માતાના મઢ
વિધવાની વણઝાર સમાં સૌ મકાન…
…વચ્ચે ભમતી ભૂખી ગલીઓ…
અવાવરું અંધારે વલખે વાસી વાવનાં નીર
[હજીય ઝંખે કંકુપગલાં
-ચૂંદડિયાળાં ચીર!]

પથ્થર-ચીતર્યાં ઘોડા ઘૂમે,
પથ્થરના અસવારો કેરી પથ્થરની તલવાર ઝઝૂમે,
ગઢ-વેરાને રવડે માથાં થૈને પથ્થર પ્હાણ…
ધૂળ-ડમરીએ વીંઝાઈ રહેતી અતીત કેરી આણ…

આ ભોગાવો!
કોરી રેતી… કોરા પ્હાણ……
કાંઠે–
ખાલી ખપ્પર લઈને
બળબળતા સૂરજની સામે
ધૂણી રહ્યું વઢવાણ!

-વિનોદ અધ્વર્યુ


A Bhogavo !?!

A bhogavo !?!
Lukhkha tarasya pahol paṭaman
Jarath kalan bhangya tukada
Veraya thai phana…
Susavati…bhame satini ana…
[ret pare pan pade hajiye chit tan padachhaya,
Paththar paththar par varatati kok asuri chhaya!]

Kanthe hanfe sukkun gharadun gama…
Dadh dabavi ubho gadha,
Bhenkar mahin matan madha
Vidhavani vanazar saman sau makana…
…vachche bhamati bhukhi galio…
Avavarun andhare valakhe vasi vavanan nira
[hajiya zankhe kankupagalan
-chundadiyalan chira!]

Paththara-chitaryan ghod ghume,
Paththaran asavaro keri paththarani talavar zazume,
Gadha-verane ravade mathan thaine paththar phana…
Dhula-damarie vinzai raheti atit keri ana…

A bhogavo! Kori reti… Kor phana……
Kanthe–
Khali khappar laine
Balabalat surajani same
Dhuni rahyun vadhavana!

-Vinod Adhvaryu