આભમાં ઝીણી ઝબૂકે વીજળી રે - Aabh Maa Jhini Jhabuke Vijali Re - Gujarati & English Lyrics

આભમાં ઝીણી ઝબૂકે વીજળી રે
કે ઝીણા ઝરમર વરસે મેઘ

ગુલાબી ! કેમ કરી જાશો ચાકરી રે !
ભીંજાય હાથી ને ભીંજાય ઘોડલાં રે,
કે ભીંજાય હાથીનો બેસતાલ સૂબો
ગુલાબી ! કેમ જાશો ચાકરી રે !
આભમાં…

ભીંજાય મેડી ને ભીંજાય માળિયાં રે
કે ભીંજાય મેડીની બેસતલ રાણી
ગુલાબી ! કેમ કરી જાશો ચાકરી રે !
આભમાં…

તમને વા’લી દરબારી ચાકરી રે
કે અમને વા’લો તમારો જીવ
ગુલાબી ! નહી જાવા દઉં ચાકરી રે !
આભમાં…

Aabh Maa Jhini Jhabuke Vijali Re

Abhaman zini zabuke vijali re
Ke zin zaramar varase megh

Gulabi ! Kem kari jasho chakari re !
Bhinjaya hathi ne bhinjaya ghodalan re,
Ke bhinjaya hathino besatal subo
Gulabi ! Kem jasho chakari re ! Abhaman…

bhinjaya medi ne bhinjaya maliyan re
Ke bhinjaya medini besatal rani
Gulabi ! Kem kari jasho chakari re !
Abhaman…

Tamane va’li darabari chakari re
Ke amane va’lo tamaro jiv
Gulabi ! Nahi jav daun chakari re !
Abhaman…

Aabh Ma Zini Zabuke | આભમાં ઝીણી ઝબૂકે | Aditya Gadhavi | New Gujarati Song | New Lok Geet | Zheelan. (2020, September 26). [Video]. YouTube. Aabh Ma Zini Zabuke | આભમાં ઝીણી ઝબૂકે | Aditya Gadhavi | New Gujarati Song | New Lok Geet | Zheelan - YouTube