અમે ભીંત ફાડીને ઊગી જવાના - Ame Bhinṭa Fadine Ugi Javana - Lyrics

અમે ભીંત ફાડીને ઊગી જવાના

અમે રાખમાંથીયે બેઠા થવાના,
જલાવો તમે તોયે જીવી જવાના.

ભલે જળ ન સીંચો તમે તે છતાંયે,
અમે ભીંત ફાડીને ઊગી જવાના.

ધખો તમતમારે ભલે સૂર્ય માફક,
સમંદર ભર્યો છે, ન ખૂટી જવાના.

ચલો હાથ સોંપો, ડરો ન લગીરે,
તરી પણ જવાના ને તારી જવાના.

અમે જાળ માફક ગગન આખું ઝાલ્યું,
અમે પંખી એકે ન ચૂકી જવાના!

-હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ


Ame Bhinṭa Fadine Ugi Javana

Ame rakhamanthiye beth thavana,
Jalavo tame toye jivi javana.

Bhale jal n sincho tame te chhatanye,
Ame bhinṭa fadine ugi javana.

Dhakho tamatamare bhale surya mafaka,
Samandar bharyo chhe, n khuti javana.

Chalo hath sonpo, daro n lagire,
Tari pan javan ne tari javana.

Ame jal mafak gagan akhun zalyun,
Ame pankhi eke n chuki javana!

-Harsha Brahmabhatṭa

Source: Mavjibhai