અમે મૈયારાં રે ગોકુળ ગામનાં - Ame Maiyaran Re Gokul Gamanan - Lyrics

અમે મૈયારાં રે ગોકુળ ગામનાં

અમે મૈયારાં રે… ગોકુળ ગામનાં
મારે મહી વેચવાને જાવાં
મૈયારાં રે… ગોકુળ ગામનાં

મથુરાની વાટ મહીં વેચવાને નીસરી
નટખટ એ નંદકિશોર માગે છે દાણ જી
હે… મારે દાણ દેવાં, નહિ લેવાં
મૈયારાં રે… ગોકુળ ગામનાં

યમુનાને તીર વા’લો વાંસળી વગાડતો
ભૂલાવી ભાનસાન ઉંઘતી જગાડતો
હે… મારે જાગી જોવું ને જાવું
મૈયારાં રે… ગોકુળ ગામનાં

માવડી જશોદાજી કાનજીને વાળો
દુ:ખડા હજાર દિએ નંદજીનો લાલો
હે… મારે દુ:ખ સહેવાં, નહિ કહેવાં
મૈયારાં રે… ગોકુળ ગામનાં

નરસિંહનો નંદકિશોર નાનકડો કાનજી
ઉતારે આતમથી ભવ ભવનો ભાર જી
નિર્મળ હૈયાની વાત કહેવાં
મૈયારાં રે… ગોકુળ ગામનાં

અમે મૈયારાં રે… ગોકુળ ગામનાં
મારે મહી વેચવાને જાવાં
મૈયારાં રે… ગોકુળ ગામનાં

-નરસિંહ મહેતા


Ame Maiyaran Re Gokul Gamanan

Ame maiyaran re… gokul gamanan
Mare mahi vechavane javan
Maiyaran re… gokul gamanan

Mathurani vat mahin vechavane nisari
Naṭakhat e nandakishor mage chhe dan ji
He… mare dan devan, nahi levan
Maiyaran re… gokul gamanan

Yamunane tir va’lo vansali vagadato
Bhulavi bhanasan unghati jagadato
He… mare jagi jovun ne javun
Maiyaran re… gokul gamanan

Mavadi jashodaji kanajine valo
Du:khad hajar die nandajino lalo
He… mare du:kha sahevan, nahi kahevan
Maiyaran re… gokul gamanan

Narasinhano nandakishor nanakado kanaji
Utare atamathi bhav bhavano bhar ji
Nirmal haiyani vat kahevan
Maiyaran re… gokul gamanan

Ame maiyaran re… gokul gamanan
Mare mahi vechavane javan
Maiyaran re… gokul gamanan

-narasinha maheta