અમે નિસરણી બનીને ઊભા રે - Ame Nisarani Banine Ubha Re - Gujarati

અમે નિસરણી બનીને ઊભા રે

અમે નિસરણી બનીને દુનિયામાં ઊભા રે
ચડનારા કોઈ નો મળ્યા હો… જી
અમે દાદરો બનીને ખીલા ખૂબ ખાધાં રે
તપસ્યાના ફળ નો મળ્યાં હો… જી

માથડાં કપાવ્યા, અમે ઘંટીએ દળાણાં રે
ચૂલે ચડ્યા ને પછી પીરસાણાં રે
જમનારા કોઈ નો મળ્યાં હો… જી

નામ બદલાવ્યા અમે પથિકોને કાજે
કેડી બનીને જુગ જુગ સૂતાં રે
ચાલનારા કોઈ નો મળ્યાં હો… જી

કુહાડે કપાણા અમે, આગ્યુંમાં ઓરાણા રે
કાયા રે સળગાવી જોને ખાક કીધી રે
ચોળનારા કોઈ નો મળ્યાં હો… જી

પગે બાંધ્યા ઘૂઘરાં ને માથે ઓઢી ઓઢણી
ઘાઘરી પહેરીને પડમાં ઘૂમ્યાં રે
જોનારા કોઈ નો મળ્યાં હો… જી

સ્વયંવર કીધો, આવ્યા પુરુષો રૂપાળાં,
કરમાં લીધી છે રૂડી વરમાળા રે
મૂછાળા કોઈ નો મળ્યાં હો… જી

‘કાગ’ બ્રહ્મલોક છોડ્યો પતિતોને કાજે
અમે હેમાળેથી દેયું પડતી મેલી રે
ઝીલનારા કોઈ નો મળ્યા હો… જી

અમે નિસરણી બનીને દુનિયામાં ઊભા રે
ચડનારા કોઈ નો મળ્યાં હો… જી


अमे निसरणी बनीने ऊभा रे

अमे निसरणी बनीने दुनियामां ऊभा रे
चडनारा कोई नो मळ्या हो… जी
अमे दादरो बनीने खीला खूब खाधां रे
तपस्याना फळ नो मळ्यां हो… जी

माथडां कपाव्या, अमे घंटीए दळाणां रे
चूले चड्या ने पछी पीरसाणां रे
जमनारा कोई नो मळ्यां हो… जी

नाम बदलाव्या अमे पथिकोने काजे
केडी बनीने जुग जुग सूतां रे
चालनारा कोई नो मळ्यां हो… जी

कुहाडे कपाणा अमे, आग्युंमां ओराणा रे
काया रे सळगावी जोने खाक कीधी रे
चोळनारा कोई नो मळ्यां हो… जी

पगे बांध्या घूघरां ने माथे ओढी ओढणी
घाघरी पहेरीने पडमां घूम्यां रे
जोनारा कोई नो मळ्यां हो… जी

स्वयंवर कीधो, आव्या पुरुषो रूपाळां,
करमां लीधी छे रूडी वरमाळा रे
मूछाळा कोई नो मळ्यां हो… जी

‘काग’ ब्रह्मलोक छोड्यो पतितोने काजे
अमे हेमाळेथी देयुं पडती मेली रे
झीलनारा कोई नो मळ्या हो… जी

अमे निसरणी बनीने दुनियामां ऊभा रे
चडनारा कोई नो मळ्यां हो… जी


Ame Nisarani Banine Ubha Re

Ame nisarani banine duniyaman ubha re
Chadanara koi no malya ho… Ji
Ame dadaro banine khila khub khadhan re
Tapasyana fal no malyan ho… Ji

Mathadan kapavya, ame ghantie dalanan re
Chule chadya ne pachhi pirasanan re
Jamanara koi no malyan ho… Ji

Nam badalavya ame pathikone kaje
Kedi banine jug jug sutan re
Chalanara koi no malyan ho… Ji

Kuhade kapana ame, agyunman orana re
Kaya re salagavi jone khak kidhi re
Cholanara koi no malyan ho… Ji

Page bandhya ghugharan ne mathe odhi odhani
Ghaghari paherine padaman ghumyan re
Jonara koi no malyan ho… Ji

Svayanvar kidho, avya purusho rupalan,
Karaman lidhi chhe rudi varamala re
Muchhala koi no malyan ho… Ji

‘kaga’ brahmalok chhodyo patitone kaje
Ame hemalethi deyun padati meli re
Zilanara koi no malya ho… Ji

Ame nisarani banine duniyaman ubha re
Chadanara koi no malyan ho… Ji


Ame nisaraṇī banīne ūbhā re

Ame nisaraṇī banīne duniyāmān ūbhā re
Chaḍanārā koī no maḷyā ho… Jī
Ame dādaro banīne khīlā khūb khādhān re
Tapasyānā faḷ no maḷyān ho… Jī

Māthaḍān kapāvyā, ame ghanṭīe daḷāṇān re
Chūle chaḍyā ne pachhī pīrasāṇān re
Jamanārā koī no maḷyān ho… Jī

Nām badalāvyā ame pathikone kāje
Keḍī banīne jug jug sūtān re
Chālanārā koī no maḷyān ho… Jī

Kuhāḍe kapāṇā ame, āgyunmān orāṇā re
Kāyā re saḷagāvī jone khāk kīdhī re
Choḷanārā koī no maḷyān ho… Jī

Page bāndhyā ghūgharān ne māthe oḍhī oḍhaṇī
Ghāgharī paherīne paḍamān ghūmyān re
Jonārā koī no maḷyān ho… Jī

Svayanvar kīdho, āvyā puruṣho rūpāḷān,
Karamān līdhī chhe rūḍī varamāḷā re
Mūchhāḷā koī no maḷyān ho… Jī

‘kāga’ brahmalok chhoḍyo patitone kāje
Ame hemāḷethī deyun paḍatī melī re
Zīlanārā koī no maḷyā ho… Jī

Ame nisaraṇī banīne duniyāmān ūbhā re
Chaḍanārā koī no maḷyān ho… Jī


Source : સ્વરઃ પ્રફુલ્લ દવે
ગીતઃ દુલા ભાયા ‘કાગ’
ચિત્રપટઃ સાચું સગપણ (૧૯૮૦)