આંખડી છેડે સરગમ, હૃદય તાલ દે - Ankhadi Chhede Saragama, Hrudaya Tal De - Gujarati

આંખડી છેડે સરગમ, હૃદય તાલ દે

આંખડી છેડે સરગમ, હૃદય તાલ દે, અંતરો ગાય પંચમના સૂરે ગઝલ;
દર્દ અંગડાઈ લે, પ્રેમ ઝૂમી ઊઠે, રૂપ ઝણકાવે પાયલ અને સ્ફુરે ગઝલ.

દૃશ્ય સર્જાય મોંઘું મિલનનું અને સાથિયા ચાંદ સૂરજના પૂરે ગઝલ;
દોર ગોઝારો જામે વિરહનો અને રાતના ઘોર સન્નાટે ઝૂરે ગઝલ.

ઊર્મિઓને કશું ક્યાંય બંધન નથી, લાગણી મુક્ત છે સ્થળ અને કાળથી;
બુલબુલોએ રચી ગુલશનોમાં અને આમ્ર-કુંજોમાં ગાઈ મયૂરે ગઝલ.

બે ધડકતા દિલોની કહાણી બને, રંગભીની કરુણાની લ્હાણી બને,
પ્રેમ ને રૂપની દિવ્ય વાણી બને, તો જ પહોંચી શકે દૂર-દૂરે ગઝલ.

દેહના કોડિયે પ્રાણની વાટને લોહીમાં ભીંજવીને જો બાળી શકો,
તો જ પ્રગટી શકે દર્દની મહેફિલે દિલને રોશન કરે એવું નૂરે ગઝલ.

જન્મ, મૃત્યુ છે મત્લા ને મક્તા ઉભય, શ્વાસના કાફિયા જિંદગીનો વિષય;
રંગ લૌકિક છે પણ અલૌકિક લય, ગાય છે ‘શૂન્ય’ ખૂદની હજૂરે ગઝલ.


आंखडी छेडे सरगम, हृदय ताल दे

आंखडी छेडे सरगम, हृदय ताल दे, अंतरो गाय पंचमना सूरे गझल;
दर्द अंगडाई ले, प्रेम झूमी ऊठे, रूप झणकावे पायल अने स्फुरे गझल.

दृश्य सर्जाय मोंघुं मिलननुं अने साथिया चांद सूरजना पूरे गझल;
दोर गोझारो जामे विरहनो अने रातना घोर सन्नाटे झूरे गझल.

ऊर्मिओने कशुं क्यांय बंधन नथी, लागणी मुक्त छे स्थळ अने काळथी;
बुलबुलोए रची गुलशनोमां अने आम्र-कुंजोमां गाई मयूरे गझल.

बे धडकता दिलोनी कहाणी बने, रंगभीनी करुणानी ल्हाणी बने,
प्रेम ने रूपनी दिव्य वाणी बने, तो ज पहोंची शके दूर-दूरे गझल.

देहना कोडिये प्राणनी वाटने लोहीमां भींजवीने जो बाळी शको,
तो ज प्रगटी शके दर्दनी महेफिले दिलने रोशन करे एवुं नूरे गझल.

जन्म, मृत्यु छे मत्ला ने मक्ता उभय, श्वासना काफिया जिंदगीनो विषय;
रंग लौकिक छे पण अलौकिक लय, गाय छे ‘शून्य’ खूदनी हजूरे गझल.


Ankhadi Chhede Saragama, Hrudaya Tal De

Ankhadi chhede saragama, hrudaya tal de, antaro gaya panchamana sure gazala;
Darda angadai le, prem zumi uthe, rup zanakave payal ane sfure gazala.

Drushya sarjaya monghun milananun ane sathiya chanda surajana pure gazala;
Dor gozaro jame virahano ane ratana ghor sannate zure gazala.

Urmione kashun kyanya bandhan nathi, lagani mukta chhe sthal ane kalathi;
Bulabuloe rachi gulashanoman ane amra-kunjoman gai mayure gazala.

Be dhadakata diloni kahani bane, rangabhini karunani lhani bane,
Prem ne rupani divya vani bane, to j pahonchi shake dura-dure gazala.

Dehana kodiye pranani vatane lohiman bhinjavine jo bali shako,
To j pragati shake dardani mahefile dilane roshan kare evun nure gazala.

Janma, mrutyu chhe matla ne makta ubhaya, shvasana kafiya jindagino vishaya;
Ranga laukik chhe pan alaukik laya, gaya chhe ‘shunya’ khudani hajure gazala.


Ānkhaḍī chheḍe saragama, hṛudaya tāl de

Ānkhaḍī chheḍe saragama, hṛudaya tāl de, antaro gāya panchamanā sūre gazala;
Darda angaḍāī le, prem zūmī ūṭhe, rūp zaṇakāve pāyal ane sfure gazala.

Dṛushya sarjāya monghun milananun ane sāthiyā chānda sūrajanā pūre gazala;
Dor gozāro jāme virahano ane rātanā ghor sannāṭe zūre gazala.

Ūrmione kashun kyānya bandhan nathī, lāgaṇī mukta chhe sthaḷ ane kāḷathī;
Bulabuloe rachī gulashanomān ane āmra-kunjomān gāī mayūre gazala.

Be dhaḍakatā dilonī kahāṇī bane, rangabhīnī karuṇānī lhāṇī bane,
Prem ne rūpanī divya vāṇī bane, to j pahonchī shake dūra-dūre gazala.

Dehanā koḍiye prāṇanī vāṭane lohīmān bhīnjavīne jo bāḷī shako,
To j pragaṭī shake dardanī mahefile dilane roshan kare evun nūre gazala.

Janma, mṛutyu chhe matlā ne maktā ubhaya, shvāsanā kāfiyā jindagīno viṣhaya;
Ranga laukik chhe paṇ alaukik laya, gāya chhe ‘shūnya’ khūdanī hajūre gazala.


Source : સ્વરઃ મનહર ઉધાસ
રચનાઃ ‘શૂન્ય’ પાલનપુરી